מעמד הנטוריון

מרכז מידע לנוטריון

מדריכים לנוטריון : הורדה חינם

מדריך-כיס לנוטריון
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מהדורה 2 (2019)
מדריך עריכת צוואה
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מהדורה 1 (2019)
נוטריון אגרה שנתית

אגרת נוטריון

תשלום אגרת נוטריון באתר משרד המשפטים אגרה שנתית לנוטריון סעיף

נוטריון: אתיקה מקצועית

אישור חיים

חובת ההתייצבות סעיף 16 לחוק הנוטריונים 16. לא יאשר נוטריון

אמנת האג

אמנת האג

אמנת האג אתר אמנת האג רשימת המדינות החברות באמנה אמנת

חתימה נוטריון

חובת התייצבות

אימות חתימה: מידע מהחוק ומתקנות הנוטריונים. תשובות לסוגיות מקצועיות..

חסוי ופסול דין

חסוי ופסול-דין

מיהו פסול דין? חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 הכרזת פסלות8.

יפוי-כוח: בנק

יפוי כוח: בנק

תיקונים ביפוי-כוח שנמסר לבנק סוגיה שנדונה בועדת הנוטריונים בתאריך 22/11/2018

רשימת מצאי

רשימת מצאי

אישור נכונות של רשימת מצאי סעיף 13 לחוק הנוטריונים 13.

תעודה רפואית

תעודה רפואית

תעודה רפואית סעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים "לא יתן נוטריון אישור