מרכז מידע לנוטריון

רגולציה, סוגיות, שאילתות ומידע מקצועי אודות עבודת הנוטריון

רגולציה, סוגיות, שאילתות

אגרת נוטריון

אגרת נוטריון היא תשלום שנתי מחייב עבור כל נוטריון בישראל.
סכומי האגרות קבועות בתקנות הנוטריונים ויעודכנו אחת לשנה ב- 1 לינואר כל שנה.

אישור נוטריון אלקטרוני נוטריונט

אימות זהות החותם/ המצהיר

אימות זהות של הלקוחות הוא הצעד הראשון עבור אישור נוטריון תקין.
חובה להקפיד על תעודה מזהה עדכנית ותקפה, בשימת לב להנחיות המיוחדות בתקנות.

אישור העתק של מסמך

אישור העתק של מסמך

אישור העתק של מסמך ינתן רק כאשר הנוטריון דובר את שפת המסמך. במקרה שהשפה אינה ידועה לנוטריון, נדרשת הצהרת מתרגם.

תרגום נוטריוני ע"י הנוטריון

אישור הצהרת מתרגמ.ת

הצהרת מתרגם היא נספח נדרש כאשר שפת המסמך הטעון אישור אינה ידועה לנוטריון. אישור הצהרת מתרגם הוא פתרון לתרחיש בו נדרש אישור על תרגום למסמך בשפה שאינה ידועה לנוטריון.

נוטריון: אתיקה מקצועית

אישור חיים

אישור חיים מחייב חתימת הלקוח.ה על הטופס הנוטריוני עצמו, ואם החתימה אינה אפשרית, יש לציין מדוע

אישור נוטריון, עיוור, חירש

אישור נוטריון לאדם חירש / עיוור

כאשר מבקש הפעולה הוא אילם, חרש או עיוור, יש לציין באישור הנוטריון את המום וכן את הדרך שבה השתכנע שאותו אדם אמנם הבין את משמעותה של הפעולה

אישור נוטריון מחוץ לישראל

אין איסור על נוטריון ישראלי לבצע פעולה בחו"ל כאשר לפעולה הנוטריונית יש זיקה לישראל,
כגון ייפוי כח לגבי מקרקעין בישראל או פעולה נוטריונית בחו"ל של אזרח ישראלי

אמנת האג

אפוסטיל : אמנת האג

אמנת האג לביטול הצורך בחקיקה למסמכי חוץ ציבוריים היא אמנה בינלאומית  לצורך פישוט הליך ההכרה במסמכים ציבוריים בין המדינות החתומות על האמנה.

אישור נוטריון אלקטרוני דיגיטלי

אפוסטיל : דוגמאות לתעודת אפוסטיל

כאן מוצגות דוגמאות לתעודות אפוסטיל שונות: אפוסטיל למסמך ציבורי, אפוסטיל למדינה החברה באמנת האג, אפוסטיל מחוץ לאמנה וכן תעודת אפוסטיל דיגיטלי.

הנפקת חתימה דיגיטלית לנוטריון

ארכיב נוטריון דיגיטלי

ארכיב נוטריון דיגיטלי מאפסן את כל הנספחים החסויים של אישורי הנוטריון ולכן חייב להיות מאובטח, מגובה ונעול בפני שינויים. שימו לב: תיוק הנספחים החסוים בתיקייה במחשב, בנפרד מהאישור הנטוריוני הדיגיטלי, מנוגד לתקנות הנוטריונים.

אתיקה מקצועית

חוק הנוטריונים מגדיר את גבולות האתיקה המקצועית של הנוטריון ולכך מצטרפת גם פסיקה הנוגעת לעבודת הנוטריון

תרגום נוטריוני

הצהרת מתרגמ.ת

הצהרת מתרגם היא נספח נדרש כאשר שפת המסמך הטעון אישור אינה ידועה לנוטריון.
אישור הצהרת מתרגם הוא פתרון לתרחיש בו נדרש אישור על תרגום למסמך בשפה שאינה ידועה לנוטריון.

אישור נוטריון אלקטרוני דיגיטלי

חובת התייצבות בפני הנוטריון

הרגולציה בישראל מחייבת את מבקש הפעולה להתייצב בפני הנוטריון בכל פעולה שנדרשת בה חתימה על מסמך או תצהיר, גם כאשר נדרש אישור נוטריון דיגיטלי

מעמד הנטוריון

חותם הנוטריון : חותם ברזל

חותם הברזל של הנוטריון נותן לאישור תוקף ומעמד משפטי. תקנות הנוטריונים קובעות כי חותם נוטריון מברזל ישאר מוגן במשרד הנוטריון ולא יוצא מחוצה לו.

חותם הנוטריון : חותם דיגיטלי

חותם נוטריון דיגיטלי מוטבע על אישור נוטריון דיגיטלי באמצעות תכנת החתימה. חותם זה כולל בתוכו את תעודת החתימה הדיגיטלית של הנוטריון.

חסוי ופסול דין

חסוי ופסול-דין

מיהו פסול דין ואילו פעולות משפטיות ניתן לבצע בתרחיש של פסול דין? האם נוטריון רשאי להחתים חסוי על צוואה?

אישור נוטריון אלקטרוני דיגיטלי

חתימה בשם אדם אחר

כאשר אדם חותם בשם אדם אחר, נדרשים מסמכים המוכיחים את רשותו לחתום בשם האחר: כגון יפוי כוח, צו אפוטרופסות וכיו"ב

נוטריונט | משרד נוטריון בענן

יפוי כוח נוטריוני

יפוי כוח נוטריוני הוא בעל מעמד מיוחד, ועל כן נדרש בעסקאות מקרקעין ובעסקאות עתירות הון. בדף זה תמצאו מידע רגולטורי מקצועי הנוגע ליפוי כוח נוטריוני.

אישור נוטריון אלקטרוני דיגיטלי

יפוי כוח נוטריוני : ביטול

ביטול של יפוי-כוח נוטריוני הוא פעולה הכרוכה בהודעה בכתב לנוטריון על ביטול המסמך וכן בתשלום עבור רישום ההערה וביטול המסמך.

יפוי כוח נוטריוני : מקרקעין

יפוי כוח נוטריוני הוא בעל מעמד מיוחד, ועל כן נדרש בעסקאות מקרקעין.
בדף זה תמצאו מידע רגולטורי אודות יפוי כוח נוטריוני בעסקאות מקרקעין.

כשירות משפטית

אחת מהחובות החקוקות של הנוטריון היא לוודא שמבקש הפעולה פועל ברצון חופשי ומתוך הבנה מלאה של מהות הפעולה הנוטריונית והשלכותיה.

מחויבות לסודיות

חוק הנוט ריונים מגדיר את חובת הסודיות של הנוטריון ואת האיסור על חשיפה של מסמכים רפואיים לגורם שלישי

מספור אישורים ועותקים

נוטריון יסמן כל אישור במספר סידורי, לפי סדר עריכתם של האישורים; סדרות המספרים יתחילו עם תחילת כהונתו של הנוטריון, ויכול ויתחילו מחדש בכל שנה שבה ממשיך הנוטריון לכהן

מעמד מקצועי-משפטי

הרגולציה מקבעת את מעמדו המשפטי של הנוטריון כמעמד שופט, מגדירה את סמכויותיו וגם את המגבלות על הסטטוס המקצועי, במטרה לשמור עליו נטול פניות.

מידע מקצועי לנוטריון

מרכז מידע לנוטריון

מרכז מידע מקצועי לנוטריון: רגולציה, סוגיות ושאילתות מלשכת עורכי הדין ונחלקת הנוטריונים במשרד המשפטים

משרדו של הנוטריון

החקיקה מגדירה את סידורי האבטחה במשרדו של הנוטריון, במטרה להבטיח את תקינות האישורים השמורים למשך 7 שנים

אישור נכונות תרגום

נספחים : לאישור נוטריון

התקנות מגדירות שני סוגי נספחים לאישור נוטריון: המסמך שעליו מבוצעת הפעולה הנוטריונית (כגון יפוי כוח או צוואה), המצורף לכל הסטים של האישור; ומסמכים התומכים בפעולה הנוטריונית (כגון תעודות מזהות וכיו"ב), המתויקים אצל הנוטריון בלבד.

סמכויות הנוטריון

סמכויות הנוטריון מוגדרות בחקיקה לצד יחוד פעולות, שרק נוטריון רשאי.ת לבצע. חוק הירושה גם הוא מגדיר את מעמד הנוטריון כמקביל למעמד שופט.

ספר הנוטריון

כל פעולה נוטריונית חייבת להירשם בספר הנוטריון, הן באישור מודפס והן באישור דיגיטלי. בדף זה מידע כללי אודות ספר הנוטריון פנקס הצוואות.

ספר הנוטריון הדיגיטלי

ספר נוטריון דיגיטלי חייב להיות מגובה, מאובטח ונעול לחלוטין בפני שינויים. שימו לב: ספר נוטריון בגיליון אקסל אינו עומד בתקנות!

עותקים של אישור נוטריון מודפס

ניתן להנפיק לאישור נוטריון עותקים נוספים בתשלום, ובלבד שהעותקים נתבקשו במעמד החתימה המקורי. לא ניתן להנפיק עותקים נוספים מאישור לאחר שכבר נמסר ללקוחות.

נוהל עריכת צוואה

צוואה בפני נוטריון

אופן עשיית צוואה בפני נוטריון מוגדר בתקנות הנוטריונים. משרד המשפטים פרסם נוהל לעריכת צוואה בפני נוטריון. להלן.

כשרות משפטית צוואה נוטריונית

צוואה נוטריונית : ביטול

ביטול צוואה נוטריונית, על מנת להכין אחרת תחתיה, הוא פעולה נוטריונית נפרדת הכרוכה במתן הצהרה ובתשלום שכר נוטריון.

קטין : אימות חתימה

תקנות הנוטריונים מגדירות את אופן האימות של חתימת קטין על מסמך נוטריוני. חשוב לציין גם אתץ האפשרות שהורה יחתום בשם הקטין, בכפוף להנחיות שפרסם משרד המשפטים.

נסיעת קטין יציאת קטין מישראל

קטין : אישורים לנסיעה לחו"ל

מתוקף אמנת האג, קטין הנוסע עם הורה יחיד או עם מלווה שאינו הורה, חייב באישור נוטריון, המאמת את הסכמת ההורה הנשאר בארץ לנסיעה.

אישור נוטריון אלקטרוני דיגיטלי

קטין : כשרות משפטית

חוק הכשרות המשפטית מגדיר את גבולות הכשרות המשפטית של קטינים וכן את הפעולות אותן רשאים ההורים לבצע בשם קטינים

שכר נוטריון: אי-גביה

תשלום שכר נוטריון הוא חובה חקוקה, אולם החוק מגדיר מקרים בהם אין לגבות שכר נוטריון. קראו להלן.

שכר נוטריון: כללי

השכר הנוטריוני עבור אישורים נוטריונים קבוע בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט 1978. אי גביית שכר בהתאם לתקנות מהווה עבירת משמעת עבור הנוטריון.

חתימה אלקטרונית נוטריון

שכר נוטריון: מחוץ למשרד

תקנה 9 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל"ט -1978 מסדירה את נושא "החתימה בפני נוטריון שלא במשרדו". בהתאם לתקנה 9 יש לחייב את השכר הרגיל + הוצאות נסיעה +שכר על פי שעה הנקוב בתקנות.

שכר שירותי נוטריון 2024

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שרותים), תשל"ט 1978, ב-1 בינואר של כל שנה מתעדכן שכר השרותים. להלן שכר הטרחה המעודכן. תעריפים הנקובים אינם כוללים מע"מ.

תאגיד : יפוי כוח, חתימה

כאשר נדרשת חתימה בשם תאגיד, יש להציג בפני הנוטריון מסמכים מקוריים
המאשרים הן את זכות החתימה בשם התאגיד והן את קיום התאגיד

תיקונים באישור נוטריון

לא ניתן לבצע תיקונים באישור נוטריוני או במסמך שמצורף אליו לאחר שהאישור יצא ממשרד הנוטריון. אנא קראו את הנחיות ועדת הנוטריונים ומחלקת נוטריונים, כאשר יש באישור או במסמך טעות

תעודה רפואית

תעודת רופא

אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, נדרשת בדיקת רופא.ה ביום התתייצבות בפני הנוטריון, ותעודה רפואית שחתמ.ה עליה הרופא.ה

נוטריון תצהיר והצהרה

תצהירים והצהרות

תקנות הנוטריונים מגדירות את מסגרת עריכת התצהיר וקבלתו, תוך התייחסות להנחיות בפקודת הראיות (נוסח חדש)

תרגום חלקי של מסמך

כאשר מתרגמים חלק של מסמך, חובה לסמן את החלק המתורגם על המסמך ולציין את עובדת התרגום החלקי בהערות שבסוף האישור הנוטריוני

סגור מסמך

מידע על עוגיות

אתר נוטריונט משתמש בקבצי cookies.
ניתן לבטל עוגיות בהגדרות הדפדפן.
מידע נוסף...

מסכימ.ה

משרדי נוטריון : 60 יום נסיון בנוטריונט

כולל אישור מודפסים ודיגיטליים

למצטרפים למפגש ZOOM היכרות : כל המידע בדף הבית

שירות לקוחות ומידע בווטסאפ בלבד

שילחו הודעה ונענה במהרה: 058-6163980

דילוג לתוכן