ניהול ספרים: כרטסת וספר הנוטריון

ניהול ספרים: כרטסת וספר הנוטריון

ניהול ספרים סעיף 31 לחוק הנוטריונים 31. נוטריון ינהל ספרים בקשר למילוי תפקידו, ובהם יירשמו פעולותיו בדרך שנקבעה בתקנות. ניהול ספרים סעיף 31 לחוק הנוטריונים 31. נוטריון ינהל ספרים בקשר למילוי תפקידו, ובהם יירשמו פעולותיו בדרך שנקבעה בתקנות. סעיפים 24, 25, 26(ג) לתקנות הנוטריונים 24. (א) נוטריון ינהל כרטסת אלפביתית שבה יהא כרטיס לכל אדם …

ניהול ספרים: כרטסת וספר הנוטריון לקריאה »