אתיקה מקצועית

נוטריון אתיקה מקצועית

אתיקה מקצועית סעיפים 21-25 לחוק הנוטריונים 21. נוטריון ישמור על כבוד המקצוע ויימנע מכל דבר העלול לפגוע בכבוד המקצוע 22. במילוי תפקידיו יפעל נוטריון בנאמנות ובמסירות; נתבקש הנוטריון לבצע פעולה בשביל יותר מאדם אחד, חב הוא בנאמנות שווה לכל הצדדים ואין נפקא מינה מי מהם משלם את שכרו. 23. נוטריון לא יעשה, במישרין או בעקיפין, …

אתיקה מקצועית לקריאה »