חותם הנוטריון : איסור הוצאת חותם מהמשרד

מעמד הנטוריון

משרדו של הנוטריון סעיף 26 לתקנות הנוטריונים 26. (א) נוטריון יודיע למנהל הכללי של משרד המשפטים עם תחילת כהונתו על מען משרדו, וכן יודיע לו על כל שינוי מען כאמור בסמוך למועד שבו חל השינוי. (ב) נוטריון ישמור את חותמו ואת העותקים שעליו לשמרם לפי תקנות אלה על נספחיהם ואת הפנקסים והכרטסות שעליו לנהלם לפי …

חותם הנוטריון : איסור הוצאת חותם מהמשרד לקריאה »