קטין : כשרות משפטית

אישור נוטריון אלקטרוני דיגיטלי

חוק הכשרות המשפטית מגדיר את גבולות הכשרות המשפטית של קטינים וכן את הפעולות אותן רשאים ההורים לבצע בשם קטינים

קטין : כשרות משפטית Read More »