24759

אישורי-נוטריון
עם נוטריונט

טפסים לאישור נוטריון

אתר נוטריונט מגיש שירות לציבור:
טפסים מוכנים עבור אישורי-נוטריון

הורידו את הטופס המתאים, מלאו את הפרטים,
הדפיסו והביאו עמכם לנוטריון.
כמו כן, יש לצלם 2 העתקים של התעודות
והמסמכים הנחוצים, כמפורט להלן.

טפסים לאישור נוטריון

הסכמת הורה
לנסיעת קטין לחו"ל

קראו את המידע ועקבו אחר ההנחיות:

מידע חשוב:
1. אם ההורים פרודים והקטין נוסע עם אחד ההורים, יש למלא הסכמה להורה יחיד
2. אם הקטין נוסע עם מלווה אחר, כגון חברי או קרובי משפחה, יש למלא הסכמה ל-2 הורים
3. אם הקטין מתחת לגיל 14 ונוסע עם מלווה אחר, יש למלא הצהרת מלווה ולהחתים את המלווה  + לצרף צילום הדרכון של המלווה
4. אם הקטין סובל מאלרגיות או ממחלות כרוניות, חובה למלא טופס מידע רפואי

הקלקו על התמונה למידע נוסף:
קטין: מסמכי נסיעה ליציאה מהארץ

יש לכם שאלות נוספות?
צרו קשר עם הנוטריון!

1

מכינים טופס מתאים

 • הסכמה להורה יחיד   WORD | PDF
 • הסכמה ל-2 הורים   WORD  |  PDF
 • הצהרת מלווה   WORD  |  PDF
 • מידע רפואי לקטין   WORD | PDF

2

מצלמים תעודות ומסמכים

 • ת.ז.+ ספח של ההורים
 • דרכון הקטין
 • דרכון ההורה או המלווה של הקטין
 • כרטיסי טיסה

3

מדפיסים והולכים לנוטריון

 • לוקחים את הטפסים משלב 1
 • ואת המסמכים משלב 2
 • והולכים לחתום אצל הנוטריון

טפסים לאישור נוטריון

הסכמת משמורן
לנסיעת קטין לחו"ל

קראו את המידע ועקבו אחר ההנחיות:

מידע חשוב:
1. אם יש משמורן אחד או המשמורנים נפרדים והקטין נוסע עם אחד מהם, יש למלא הסכמה למשמורן יחיד
2. אם הקטין נוסע עם מלווה אחר, כגון קרובי משפחה, יש למלא הסכמה ל-2 משמורנים
3. אם הקטין מתחת לגיל 14 ונוסע עם מלווה אחר, יש למלא הצהרת מלווה ולהחתים את המלווה  + לצרף צילום הדרכון של המלווה
4. אם הקטין סובל מאלרגיות או ממחלות כרוניות, חובה למלא טופס מידע רפואי

הקלקו על התמונה למידע נוסף:
קטין: מסמכי נסיעה ליציאה מהארץ

יש לכם שאלות נוספות?
צרו קשר עם הנוטריון!

1

מכינים טופס מתאים

 • הסכמה למשמורן יחיד   WORD  |  PDF
 • הסכמה ל-2 משמורנים   WORD  |  PDF
 • הצהרת מלווה   WORD  |  PDF
 • מידע רפואי לקטין   WORD  |  PDF

2

מצלמים תעודות ומסמכים

 • ת.ז. של המשמורנים
 • דרכון הקטין
 • דרכון המלווה של הקטין
 • כרטיסי טיסה

3

מדפיסים והולכים לנוטריון

 • לוקחים את הטפסים משלב 1
 • ואת המסמכים משלב 2
 • והולכים לחתום אצל הנוטריון

טפסים לאישור נוטריון

הצהרה אישית
והצהרת זהות

עקבו אחר ההנחיות:

מידע חשוב:
יש לוודא שהחותם על ההצהרה כשיר לבצע פעולה בפני הנוטריון.
למידע נוסף הקליקו לקריאת חוק הכשרות המשפטית

יש לכם שאלות נוספות?
צרו קשר עם הנוטריון!

1

מכינים טופס מתאים

 • הצהרה בעברית   WORD  |  PDF
 • הצהרה באנגלית  WORD  |  PDF
 • הצהרת זהות  PDF

2

מצלמים תעודות ומסמכים

 • תעודת זהות
 • תעודות זרות (להצהרת זהות)

3

מדפיסים והולכים לנוטריון

 • לוקחים את הטפסים משלב 1
 • ואת המסמכים משלב 2
 • והולכים לחתום אצל הנוטריון

טפסים לאישור נוטריון

תעודה רפואית

רופאים, קראו את המידע ועקבו אחר הההנחיות:

מידע חשוב:
בהתאם לתקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים: לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו,
כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה;
התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון.

יש לכם שאלות נוספות?
צרו קשר עם הנוטריון!

1

מכינים טופס מתאים

 • תע' רפואית עברית  PDF  |  WORD
 • תע' רפואית אנגלית  PDF  |  WORD

2

מצלמים תעודות ומסמכים

 • תעודת זהות
 • תעודת רופא

3

מדפיסים וממתינים לנוטריון

 • לוקחים את הטפסים משלב 1
 • ואת המסמכים משלב 2
 • וממתינים לנוטריון שיגיע לבית החולים