בדרך לאישור נוטריון

טפסים והצהרות לאישורי נוטריון

אתר נוטריונט מגיש:
תבניות להצהרות, טפסים והנחיות מפורטות
עבור אישור-הנוטריון שאתם זקוקים לו

33373

אישורי-נוטריון
עם נוטריונט

הסכמת הורה לנסיעת קטין לחו"ל

על מנת לקבל שירות מהיר אצל הנוטריון, אנא הכינו מראש
את המסמכים להלן, בהתאם לתרחיש המתאים:

הורידו עכשיו את טופס הסכמת הורה לנסיעת קטין לחו"ל,
והדפיסו אותו פעמיים.

צרפו 2 העתקים מצולמים של המסמכים הבאים:

הורידו עכשיו את טופס הסכמת הורים לנסיעת קטין לחו"ל,
והדפיסו אותו פעמיים.

אם הקטין מתחת לגיל 14, הורידו גם טופס הצהרת המלווה,
והדפיסו פעמיים. החתימו את המלווה.

צרפו גם 2 העתקים מצולמים של המסמכים הבאים:

הורידו עכשיו את טופס מידע רפואי לקטין,
והדפיסו אותו פעמיים.

צרפו גם 2 העתקים מצולמים של המסמכים הבאים:

האמור בעמוד זה אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי, לחוק ולתקנות.
למידע נוסף הקליקו למסמך הנחיות לעניין מעבר קטינים בגבול

הסכמת משמורן לנסיעת קטין לחו"ל

על מנת לקבל שירות מהיר אצל הנוטריון, אנא הכינו מראש
את המסמכים להלן, בהתאם לתרחיש המתאים:

הורידו עכשיו את טופס הסכמת משמורן לנסיעת קטין לחו"ל,
והדפיסו אותו פעמיים.
הכינו את המסמכים הבאים:

הורידו עכשיו את טופס הסכמת משמורנים לנסיעת קטין לחו"ל, והדפיסו אותו פעמיים.

אם הקטין מתחת לגיל 14, הורידו גם טופס הצהרת המלווה, והדפיסו פעמיים. החתימו את המלווה.

צרפו לטפסים הנ"ל גם:

הורידו עכשיו את טופס מידע רפואי לקטין,
והדפיסו אותו פעמיים.
הכינו גם את המסמכים הבאים:

האמור בעמוד זה אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי, לחוק ולתקנות.
למידע נוסף הקליקו למסמך הנחיות לעניין מעבר קטינים בגבול

הצהרה אישית

על מנת לקבל שירות מהיר אצל הנוטריון, אנא הכינו מראש
את המסמכים להלן:

הורידו טופס הצהרה בשפה המבוקשת: עברית | עברית ואנגלית,
מלאו אותו והדפיסו פעמיים.
הכינו את המסמכים הבאים:

האמור בעמוד זה אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי, לחוק ולתקנות.

הצהרת זהות

על מנת לקבל שירות מהיר אצל הנוטריון, אנא הכינו מראש
את המסמכים להלן:

הורידו עכשיו טופס הצהרת זהות והדפיסו פעמיים.
הכינו את המסמכים הבאים:

האמור בעמוד זה אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי, לחוק ולתקנות.

בקשה לקבלת תעודה רפואית
עבור מאושפז המבקש לבצע
פעולה בפני נוטריון

רופא יקר,

בהמשך לפנייתי בדואל למנהל המחלקה, ועל מנת לתת שירות יעיל למאושפז המבקש לבצע פעולה נוטריונית,  אנא הורידו את טופס התעודה הרפואית המצ"ב בזה ומלאו אותו בהתאם לחוות הדעת המקצועית של הצוות הרפואי המטפל במאושפז.
התעודה הרפואית חסויה ותישמר אך ורק במשרד הנוטריון.

הורידו עכשיו טופס תעודה רפואית word  |  pdf  והדפיסו פעמיים.
כשהנוטריון יגיע לבית-החולים, יזדקק למסמכים הבאים:

האמור בעמוד זה אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי, לחוק ולתקנות.
למידע נוסף, קראו אודות נוהל קבלת תעודה רפואית (הצהרת רופא) למאושפז בביה"ח