תרגומים

תרגום: הצהרת מתרגם

,,,
תרגומים

מהו שכר הטרחה עבור הצהרת מתרגם?

אישור הצהרת מתרגם בתיקון 11/2019 לתקנות הנוטריונים

אישור הצהרת מתרגם, דוגמאות לאישורי נוטריון מאתר משרד המשפטים, תקנות הנוטריונים

​אישור הצהרת מתרגם התווסף לאישורי הנוטריון עם תיקון 11/2019 לתקנות הנוטריונים, והוא מעגן את האפשרות להנפיק אישור הצהרה למתרגם שתרגם מסמך, אודות נכונות תרגום המסמך.
על מנת להנפיק אישור זה, על המתרגם למלא בכתב הצהרה אודות שליטתו בשפות המקור והתרגום, להבהיר מהו המקור לידיעותו את השפות הללו (שפת אם, לימודים אקדמאיים וכו'), ולחתום בתחתית ההצהרה.

אין מדובר באישור נוטריון לגבי נכונות של תרגום, אלא רק לאישור הצהרת מתרגם על נכונות התרגום.
חובה לציין אבחנה זו על גבי האישור.

לקוחות נוטריונט: כאשר מנפיקים אישור הצהרת מתרגם בממשק הנוטריון, ההערה הנ"ל כבר מוטמעת בגוף האישור, ובחירת השפות נעשית באופן אוטומטי.

אישור הצהרת מתרגם אינו קביל במשרדי ממשלה

אישור הצהרת מתרגם, תקנות הנוטריונים, רשות האוכלוסין וההגירה, נוהל אימות מסמכים ציבוריים

נוהל הטיפול באימות תעודה ציבורית שניתנה בחו"ל (קובץ PDF מאתר הממשלה) נועד לקבוע איך להתייחס לתעודה ציבורית או אפוסטיל ממדינה זרה המעידה על פרטים שיש לשנות או לתקן במרשם האוכלוסין. בהתאם לסעיף 5 בנוהל זה, "הגורם המוסמך לתרגם מסמכים בישראל הוא נוטריון שהוסמך לכך כדין".

על כן, עבור משרדי ממשלה יש להנפיק אישור תרגום ע"י הנוטריון בלבד, ע"י נוטריון הבקיא בשפות המקור והתרגום.

האם כל תרגום צריך להיות מלווה בתצהיר המתרגם?

סוגיה מאתר משרד המשפטים

​יש שתי אפשרויות של תרגום מסמכים בפני נוטריון:

1. כאשר הנוטריון מבין את השפות ומתרגם במדויק את המסמך, (לתשומת הלב כי ניתן להיעזר בשירותי תרגום, לבדוק את התרגום מול המסמך בשפה הזרה, ולציין על הטופס כי הנוטריון בדק את נכונותו בעצמו), הטופס הנדרש הוא טופס 6 "אישור תרגום". השכר הנגבה הינו בהתאם לקבוע בסעיף 3 (א) לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים). במקרה זה אין צורך בתצהיר למתרגם.

2.   כאשר הנוטריון אינו מבין את שפת המסמך הזר, והוא נעזר בשירותי מתרגם חיצוני, אז הטופס הנדרש הוא טופס 7 "אישור הצהרה". השכר הנגבה הינו בהתאם לקבוע בסעיף 6 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), ותשלום למתרגם.
זו הצהרה של המתרגם ואיננה אישור תרגום של הנוטריון. במקרה זה יש להוסיף על האישר הנוטריוני את הנדרש בסעיף 14 (א) לתקנות הנוטריונים:
"אישור זה אינו מהווה אישור נכונותו של התרגום על ידי הנוטריון על פי סעיף 7 (4) לחוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976".

אימות מסמך בשפה שאינה ידועה לא לנוטריון ולא למבקש הפעולה

שאילתא שנדונה בועדת נוטריונים, יולי 2017

​​בהתאם לתקנה 7(ב) לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977, כאשר לא הנוטריון ולא מבקש הפעולה יודעים את שפת המסמך, לא יתן הנוטריון אישור על עשיית הפעולה אלא לאחר שתורגם המסמך למבקש לשפה המובנת לו על ידי מתרגם שהצהיר על כך ששולט בשפת המקור והתרגום, וכי התרגום הינו מדויק, ובלבד שנחה דעת הנוטריון שאמנם המתרגם שולט בשתי השפות.

העמדה הרווחת בוועדה היא שיש לתמוך בפרשנות, המאפשרת את מתן השירות. עם זאת, בהתאם לנאמר בסיפא של התקנה, על הנוטריון להיות זהיר ולוודא שהמתרגם שולט בשתי השפות. בעניין זה ראוי שיוקם מאגר של מתורגמנים מוסמכים, כפי הקיים במדינות אחרות בעולם, כך שעל תרגום שנעשה על ידי מתרגם הנמנה על מאגר זה, יוכל הנוטריון לסמוך בלב שקט יותר.

האם לצורך אימות חתימה בלבד, על מסמך בשפה שהיא זרה לנוטריון, נדרש תצהיר מתורגמן?

סוגיה מאתר משרד המשפטים

​אימות חתימה הינה פעולה נוטריונית, וחלה על הנוטריון החובה לוודא כי הלקוח מבין על מה הוא חותם ולצורך כך נדרש הנוטריון להבין את המסמך במהותו.

אשר על כן, נדרש תרגום שיהא מצורף לאישור הנוטריוני, יחד עם תצהיר המתורגמן.

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך
דילוג לתוכן