שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
תרגומים

תרגום: הצהרת מתרגם

,,,,
תרגומים

מהו שכר הטרחה עבור הצהרת מתרגם?

אישור הצהרת מתרגם בתיקון 11/2019 לתקנות הנוטריונים

אישור הצהרת מתרגם, דוגמאות לאישורי נוטריון מאתר משרד המשפטים, תקנות הנוטריונים

​אישור הצהרת מתרגם התווסף לאישורי הנוטריון עם תיקון 11/2019 לתקנות הנוטריונים, והוא מעגן את האפשרות להנפיק אישור הצהרה למתרגם שתרגם מסמך, אודות נכונות תרגום המסמך.
על מנת להנפיק אישור זה, על המתרגם למלא בכתב הצהרה אודות שליטתו בשפות המקור והתרגום, להבהיר מהו המקור לידיעותו את השפות הללו (שפת אם, לימודים אקדמאיים וכו'), ולחתום בתחתית ההצהרה.

אין מדובר באישור נוטריון לגבי נכונות של תרגום, אלא רק לאישור הצהרת מתרגם על נכונות התרגום.
חובה לציין אבחנה זו על גבי האישור.

לקוחות נוטריונט: כאשר מנפיקים אישור הצהרת מתרגם בממשק הנוטריון, ההערה הנ"ל כבר מוטמעת בגוף האישור, ובחירת השפות נעשית באופן אוטומטי.

אישור הצהרת מתרגם אינו קביל במשרדי ממשלה

אישור הצהרת מתרגם, תקנות הנוטריונים, רשות האוכלוסין וההגירה, נוהל אימות מסמכים ציבוריים

נוהל הטיפול באימות תעודה ציבורית שניתנה בחו"ל (קובץ PDF מאתר הממשלה) נועד לקבוע איך להתייחס לתעודה ציבורית או אפוסטיל ממדינה זרה המעידה על פרטים שיש לשנות או לתקן במרשם האוכלוסין. בהתאם לסעיף 5 בנוהל זה, "הגורם המוסמך לתרגם מסמכים בישראל הוא נוטריון שהוסמך לכך כדין".

על כן, עבור משרדי ממשלה יש להנפיק אישור תרגום ע"י הנוטריון בלבד, ע"י נוטריון הבקיא בשפות המקור והתרגום.

האם כל תרגום צריך להיות מלווה בתצהיר המתרגם?

סוגיה מאתר משרד המשפטים

​יש שתי אפשרויות של תרגום מסמכים בפני נוטריון:

1. כאשר הנוטריון מבין את השפות ומתרגם במדויק את המסמך, (לתשומת הלב כי ניתן להיעזר בשירותי תרגום, לבדוק את התרגום מול המסמך בשפה הזרה, ולציין על הטופס כי הנוטריון בדק את נכונותו בעצמו), הטופס הנדרש הוא טופס 6 "אישור תרגום". השכר הנגבה הינו בהתאם לקבוע בסעיף 3 (א) לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים). במקרה זה אין צורך בתצהיר למתרגם.

2.   כאשר הנוטריון אינו מבין את שפת המסמך הזר, והוא נעזר בשירותי מתרגם חיצוני, אז הטופס הנדרש הוא טופס 7 "אישור הצהרה". השכר הנגבה הינו בהתאם לקבוע בסעיף 6 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), ותשלום למתרגם.
זו הצהרה של המתרגם ואיננה אישור תרגום של הנוטריון. במקרה זה יש להוסיף על האישר הנוטריוני את הנדרש בסעיף 14 (א) לתקנות הנוטריונים:
"אישור זה אינו מהווה אישור נכונותו של התרגום על ידי הנוטריון על פי סעיף 7 (4) לחוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976".

אימות מסמך בשפה שאינה ידועה לא לנוטריון ולא למבקש הפעולה

שאילתא שנדונה בועדת נוטריונים, יולי 2017

​​בהתאם לתקנה 7(ב) לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977, כאשר לא הנוטריון ולא מבקש הפעולה יודעים את שפת המסמך, לא יתן הנוטריון אישור על עשיית הפעולה אלא לאחר שתורגם המסמך למבקש לשפה המובנת לו על ידי מתרגם שהצהיר על כך ששולט בשפת המקור והתרגום, וכי התרגום הינו מדויק, ובלבד שנחה דעת הנוטריון שאמנם המתרגם שולט בשתי השפות.

העמדה הרווחת בוועדה היא שיש לתמוך בפרשנות, המאפשרת את מתן השירות. עם זאת, בהתאם לנאמר בסיפא של התקנה, על הנוטריון להיות זהיר ולוודא שהמתרגם שולט בשתי השפות. בעניין זה ראוי שיוקם מאגר של מתורגמנים מוסמכים, כפי הקיים במדינות אחרות בעולם, כך שעל תרגום שנעשה על ידי מתרגם הנמנה על מאגר זה, יוכל הנוטריון לסמוך בלב שקט יותר.

האם לצורך אימות חתימה בלבד, על מסמך בשפה שהיא זרה לנוטריון, נדרש תצהיר מתורגמן?

סוגיה מאתר משרד המשפטים

​אימות חתימה הינה פעולה נוטריונית, וחלה על הנוטריון החובה לוודא כי הלקוח מבין על מה הוא חותם ולצורך כך נדרש הנוטריון להבין את המסמך במהותו.

אשר על כן, נדרש תרגום שיהא מצורף לאישור הנוטריוני, יחד עם תצהיר המתורגמן.

מדריך כיס לנוטריון 2020
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
מדריך כיס לצוואה נוטריונית 2020
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך

ביטול אישור שגוי או נטוש

הנחיות: ביטול אישור שגוי או נטוש

שימו לב:
כאן מבטלים אישור שנרשם ביומן ושנתגלתה בו טעות,
או שהלקוח לא הגיע לאסוף אותו.
(זהו אינו אישור ביטול של מסמך נוטריוני לבקשת הלקוח)

הקליקו על ההנחיות למידע על תהליך הביטול (2 דקות):

לאישור שננטש ע"י הלקוח: משאירים אותו כמות שהוא
לאישור שגוי שנמסר ללקוח: הלקוח חייב להחזיר את האישור, ומומלץ מאוד שיחזיר גם את העותקים, אם יש
לאישור שגוי שתויק בקלסר הנוטריון: להוציאו מהקלסר

מפרידים את הנספחים מהאישורים השגויים:
1.  לפתוח את סיכות-השדכן ואת הסרט האדום ולהפריד את הנספחים מהאישורים השגויים 
2.  אם יש עותקים שגויים: להפריד מהם את הנספחים ולזרוק את העותקים
3.  לשמור את כל הנספחים בצד; הם יצורפו לאישורים המתוקנים בהמשך

מסמנים על האישורים השגויים שהם מבוטלים:
1.  להשאיר רק את המקור השגוי של הלקוח ואת המקור השגוי של הנוטריון 
2.  לסמן קרוס // על שני האישורים השגויים ולכתוב בגדול:
/ אישור שגוי ומבוטל – כל העותקים מבוטלים /

 1. מקליקים על  היומן שלי > מקליקים על מספר האישור השגוי >  מקליקים על "בטל אישור"
 2. ממלאים את טופס הביטול: זה לוקח 20 שניות! 
 3. מדפיסים את האישור ומקליקים על שמור ועדכן ביומן
  (שכר הנוטריון ביומן יתקזז בהתאם)

לאחר שהביטול נרשם ביומן, יש להקליק על כפתור המשך ביטול 
ולהמשיך לסעיף 4 (זה קצר מאוד!)

 1. לשדך לאישורים שהודפסו עכשיו את האישורים השגויים
 2. לחתום על אישורי הביטול, לשים מדבקה, חותם וחותמת
  (אין צורך בסרט אדום)
 3. לתייק את אישור הביטול בקלסר הנוטריון.
  ניתן למסור ללקוח את המקור השני של הביטול
 1. להכין אישור חדש, מתוקן, כרגיל
 2. לשנות את תאריך ההתייצבות של הלקוח לתאריך ההתייצבות המקורי
  (שנקוב באישור השגוי)
 3. להדפיס את האישור החדש ולשדך לו את הנספחים ששמרנו בצד (בשלב 2). להמשיך כרגיל, בהתאם להנחיות מימין.
נוטריונט | כניסה לנוטריון
ספר נוטריון אוטומטי
היומן שלי