תרגומים

תרגום: הצהרת מתרגם

תגיות:
תרגומים

האם כל תרגום צריך להיות מלווה בתצהיר המתרגם?

סוגיה מאתר משרד המשפטים

​יש שתי אפשרויות של תרגום מסמכים בפני נוטריון:

1. כאשר הנוטריון מבין את השפות ומתרגם במדויק את המסמך, (לתשומת הלב כי ניתן להיעזר בשירותי תרגום, לבדוק את התרגום מול המסמך בשפה הזרה, ולציין על הטופס כי הנוטריון בדק את נכונותו בעצמו), הטופס הנדרש הוא טופס 6 "אישור תרגום". השכר הנגבה הינו בהתאם לקבוע בסעיף 3 (א) לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים). במקרה זה אין צורך בתצהיר למתרגם.

2.   כאשר הנוטריון אינו מבין את שפת המסמך הזר, והוא נעזר בשירותי מתרגם חיצוני, אז הטופס הנדרש הוא טופס 7 "אישור הצהרה". השכר הנגבה הינו בהתאם לקבוע בסעיף 6 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), ותשלום למתרגם.
זו הצהרה של המתרגם ואיננה אישור תרגום של הנוטריון. במקרה זה יש להוסיף על האישר הנוטריוני את הנדרש בסעיף 14 (א) לתקנות הנוטריונים:
"אישור זה אינו מהווה אישור נכונותו של התרגום על ידי הנוטריון על פי סעיף 7 (4) לחוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976".

האם לצורך אימות חתימה בלבד, על מסמך בשפה שהיא זרה לנוטריון, נדרש תצהיר מתורגמן?

סוגיה מאתר משרד המשפטים

​אימות חתימה הינה פעולה נוטריונית, וחלה על הנוטריון החובה לוודא כי הלקוח מבין על מה הוא חותם ולצורך כך נדרש הנוטריון להבין את המסמך במהותו.

אשר על כן, נדרש תרגום שיהא מצורף לאישור הנוטריוני, יחד עם תצהיר המתורגמן.

מהו שכר הטרחה עבור הצהרת מתרגם?

סוגיה מאתר משרד המשפטים

​​שכר הטרחה במקרה זה יהיה על פי סעיף 6 של תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) תשל"ט – 1978.

אימות מסמך בשפה שאינה ידועה לא לנוטריון ולא למבקש הפעולה

שאילתא שנדונה בועדת נוטריונים, יולי 2017

​​בהתאם לתקנה 7(ב) לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977, כאשר לא הנוטריון ולא מבקש הפעולה יודעים את שפת המסמך, לא יתן הנוטריון אישור על עשיית הפעולה אלא לאחר שתורגם המסמך למבקש לשפה המובנת לו על ידי מתרגם שהצהיר על כך ששולט בשפת המקור והתרגום, וכי התרגום הינו מדויק, ובלבד שנחה דעת הנוטריון שאמנם המתרגם שולט בשתי השפות.

העמדה הרווחת בוועדה היא שיש לתמוך בפרשנות, המאפשרת את מתן השירות. עם זאת, בהתאם לנאמר בסיפא של התקנה, על הנוטריון להיות זהיר ולוודא שהמתרגם שולט בשתי השפות. בעניין זה ראוי שיוקם מאגר של מתורגמנים מוסמכים, כפי הקיים במדינות אחרות בעולם, כך שעל תרגום שנעשה על ידי מתרגם הנמנה על מאגר זה, יוכל הנוטריון לסמוך בלב שקט יותר.

מדריך כיס לנוטריון 2020
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
מדריך כיס לצוואה נוטריונית 2020
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980