שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שכר שירותי נוטריון

שכר נוטריון: כללי

,,,
שכר שירותי נוטריון

תקנות שכר נוטריון

סוגיות בעבודת הנוטריון באתר המחלקה לרישוי נוטריונים

השכר הנוטריוני עבור אישורים נוטריונים קבוע בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט 1978. התקנות מעודכנות באתר האינטרנט של משרד המשפטים ביחידה לרישוי נוטריונים.
יש לבדוק את השכר עבור המסמכים האמורים בתקנות וכן לוודא עם הנוטריון עצמו.

הקליקו כאן לשכר הנוטריון המעודכן לשנה זו

ציון השכר באישור נוטריון

סעיף 17 לתקנות הנוטריונים

17. (א)בסוף האישור יציין נוטריון את השכר שגבה בעד האישור או שמבקש השירות חייב בו; עשה, אגב מתן השירות, פעולה אחרת שלא בתוקף תפקידו כנוטריון, לא ייכלל השכר בעד פעולה כאמור בשכר בעד האישור הנוטריוני.
(ב)לא גבה הנוטריון את השכר המגיע לו בעד האישור, יציין באישור את הסיבה לאי-גבייתו.

גביית שכר בהתאם לתקנות

החלטת ועדת ביקורת נוטריונים באתר משרד המשפטים

על פי תקנה 17 לתקנות הנוטריונים, על הנוטריון לציין את השכר שגבה בעד האישור או שמבקש השירות חייב בו. במידה והנוטריון אינו גובה את השכר המגיע לו בעד האישור, עליו לציין באישור את הסיבה לאי גבייתו.
לתשומת לבכם, גביית שכר שהוא למעלה או למטה מן הקבוע בתקנות מהווה עבירת משמעת לפי סעיף 34 לחוק.
תשומת לב מיוחדת מופנית לעניין גביית שכר בעד תרגומים – במקרה זה, יש לספור את כמות המילים ולגבות שכר בהתאם לתקנות ואין להסתפק בהערכות כלליות או גביית שכר בעד מינימום המילים.

למידע נוסף: שכר הנוטריון: אי גביה

שכר עבור המקור שנשמר אצל נוטריון

סוגיה מאתר משרד המשפטים

האם לנוטריון מותר לדרוש שכר מהלקוח בעבור עותק נוסף (בהתאם לסעיפים המפורטים בשכר הנוטריונים לדוגמא 64 ש"ח או 21 ש"ח וכד'), בעד העותק הנוסף הנדרש ממנו לשמור על פי סעיף 22 לתקנות הנוטריונים?

סעיף 2 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 קובע כי אם נעשה עותק נוסף של אישור, שלא כשירות ללקוח אלא כמילוי חובה של הנוטריון על פי דין, כמו חובת שמירת עותק לפי תקנה 22 לתקנות הנוטריונים תשל"ז -1977, הרי שלא יגבה שכר נוסף בשל העותק האמור.

רישום השכר בספר הנוטריון

סוגיה מאתר משרד המשפטים

האם רישום השכר לכל פעולה בספר הנוטריון [בעמודה "השכר (ללא מע"מ)"] עומד בדרישה של תקנה 25 לתקנות הנוטריונים, על פיה ינהל נוטריון רישום נפרד על הכנסותיו משכר שיקבל בעד פעולותיו כנוטריון?

תקנה 25 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 (להלן:"תקנות"), מחייבת את הנוטריון לנהל רישום נפרד על הכנסותיו כנוטריון- "לעניין ביצוע החוק והתקנות על פיו ינהל נוטריון רישום נפרד על הכנסותיו משכר שיקבל בעד פעולותיו כנוטריון". ספר הנוטריונים אינו מהווה את הנהלת החשבונות של הנוטריון. ציון השכר בספר הנוטריון אינו מחליף את דרישת תקנה 25.

לצורך רישום ההכנסות משכר הנוטריון יש לרשום את ההכנסות בספרי הנהלת החשבונות באופן כזה שיהיה ברור מהן ההכנסות מהעבודה כנוטריון.

האם שירותים נוטריוניים יכולים להיכלל בהסכם ריטיינר?

שאילתא שנידונה בועדת נוטריונים באפריל 2011

שירותים נוטריוניים אינם יכולים להיכלל בהסכם ריטיינר (הסכם המעגן התקשרות בין הצדדים על בסיס תשלום עבור עבודה באופן גלובלי), הואיל ושכרו של הנוטריון נקבע על פי תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) בלבד.
הנוטריון אינו רשאי לגבות שכר, שהינו יותר מהקבוע בתקנות או פחות מהקבוע בהן (ללא טעם מספיק). אי קיום הוראה זו מהוה עבירת משמעת על פי סעיף 34(5) לחוק הנוטריונים.
על פי תקנה 17 לתקנות הנוטריונים, על הנוטריון לציין בסוף האישור את השכר שגבה, ואי אפשר לכתוב שהשכר שולם על פי "הסכם ריטיינר".
לפיכך, לפי הדין הנוטריוני אי אפשר לכלול את השכר הנוטריוני בהסכם ריטיינר.

מדריך כיס לנוטריון 2020
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
מדריך כיס לצוואה נוטריונית 2020
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך

ביטול אישור שגוי או נטוש

הנחיות: ביטול אישור שגוי או נטוש

שימו לב:
כאן מבטלים אישור שנרשם ביומן ושנתגלתה בו טעות,
או שהלקוח לא הגיע לאסוף אותו.
(זהו אינו אישור ביטול של מסמך נוטריוני לבקשת הלקוח)

הקליקו על ההנחיות למידע על תהליך הביטול (2 דקות):

לאישור שננטש ע"י הלקוח: משאירים אותו כמות שהוא
לאישור שגוי שנמסר ללקוח: הלקוח חייב להחזיר את האישור, ומומלץ מאוד שיחזיר גם את העותקים, אם יש
לאישור שגוי שתויק בקלסר הנוטריון: להוציאו מהקלסר

מפרידים את הנספחים מהאישורים השגויים:
1.  לפתוח את סיכות-השדכן ואת הסרט האדום ולהפריד את הנספחים מהאישורים השגויים 
2.  אם יש עותקים שגויים: להפריד מהם את הנספחים ולזרוק את העותקים
3.  לשמור את כל הנספחים בצד; הם יצורפו לאישורים המתוקנים בהמשך

מסמנים על האישורים השגויים שהם מבוטלים:
1.  להשאיר רק את המקור השגוי של הלקוח ואת המקור השגוי של הנוטריון 
2.  לסמן קרוס // על שני האישורים השגויים ולכתוב בגדול:
/ אישור שגוי ומבוטל – כל העותקים מבוטלים /

 1. מקליקים על  היומן שלי > מקליקים על מספר האישור השגוי >  מקליקים על "בטל אישור"
 2. ממלאים את טופס הביטול: זה לוקח 20 שניות! 
 3. מדפיסים את האישור ומקליקים על שמור ועדכן ביומן
  (שכר הנוטריון ביומן יתקזז בהתאם)

לאחר שהביטול נרשם ביומן, יש להקליק על כפתור המשך ביטול 
ולהמשיך לסעיף 4 (זה קצר מאוד!)

 1. לשדך לאישורים שהודפסו עכשיו את האישורים השגויים
 2. לחתום על אישורי הביטול, לשים מדבקה, חותם וחותמת
  (אין צורך בסרט אדום)
 3. לתייק את אישור הביטול בקלסר הנוטריון.
  ניתן למסור ללקוח את המקור השני של הביטול
 1. להכין אישור חדש, מתוקן, כרגיל
 2. לשנות את תאריך ההתייצבות של הלקוח לתאריך ההתייצבות המקורי
  (שנקוב באישור השגוי)
 3. להדפיס את האישור החדש ולשדך לו את הנספחים ששמרנו בצד (בשלב 2). להמשיך כרגיל, בהתאם להנחיות מימין.
נוטריונט | כניסה לנוטריון
ספר נוטריון אוטומטי
היומן שלי