נסיעת קטין יציאת קטין מישראל

קטין: אישורים לנסיעה לחו"ל

,,,,,,,,,,,,,,,,
נסיעת קטין יציאת קטין מישראל

הדרישה ל"ויזת קטין" במדינות אירופה

"ויזת קטין" כוללת לרוב הסכמת הורה (אחד או שני ההורים) לנסיעת הקטין, העברת האחריות לקטין בעת הנסיעה למבוגר אחר ספציפי או אישור לנסיעת הקטין ללא מלווה והצהרת ההורה לגבי משך הנסיעה, מטרתה ויעדיה. במרבית המקרים "ויזת הקטין" כוללת חתימה של גורם מוסמך (נוטריון או נציג קונסולרי).

» הנחיות EU למניעת חטיפת קטנים : בהתאם למדינת היעד (עודכן: 05/2022)
לאיחוד האירופאי אין הנחיות למעבר קטינים בגבולות; הדרישות נקבעות ע"י כל מדינה ומדינה.
מידע מהקישור הזה (עודכן: 04/2022)

קטינים היוצאים מישראל

מתוך אתר משרד החוץ, 18/05/2020

מתוך אתר משרד החוץ, 28/10/2015

מלבד אישור נוטריון לעניין הסכמת הורה ליציאת קטין מהארץ, בליווי הורה או מלווה או בגפו, יש לצרף גם את האישורים המופיעים ברשימות להלן.
שימו לב: נספח א' ונספח ב' הם חלק מהמסמך המקורי של רשות האוכלוסין וההגירה.
ניתן לקרוא את המסמך המקורי בקישור הזה.
הרשימות להלן מצולמות מהמסמך המקורי AS IS.

   minor-terms-2minor-terms-3minor-terms-4


אמנת שנגן 

מתוך החוברת מסמכי נסיעה יעודיים לקטינים – סקירה משווה
(נכתב ע"י גב' אתי וייסבלאי ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2011)

ר' גם: אמנת שנגן בויקיפדיה

הסדרי הכניסה והיציאה של אזרחים ובעלי אזרחות זרה במרבית מדינות אירופה מוסדרים באמצעות "קוד גבולות שנגן" המנוסח בתקנות האיחוד האירופי מ-2006 הקובעות כללים המסדירים את התנועה של אנשים במעברי גבול.

הקוד כולל הוראות ספציפיות באשר למעבר של קטינים במעברי "שנגן" כלומר בכניסה אל אחת מן המדינות החברות באמנה ממדינה שאיננה חתומה עליה או ביציאה ממנה. לפי התקנות על קטינים לעמוד באותן בדיקות כמו בוגרים אך על בקרי הגבול להקדיש תשומת לב מיוחדת לקטינים, בין אם הם נוסעים לבדם או עם מלווה.

במקרה של קטין הנוסע עם מלווה, על בקר-הגבול לבדוק האם המלווה של הקטין הוא בעל אפוטרופסות עליו, זאת במיוחד במקרים שבהם הקטין מלווה על ידי מבוגר אחד בלבד ויש בסיס חמור לחשד שייתכן והוצא באופן בלתי חוקי מחסותו של המבוגר האחראי עליו. במקרה זה על בקר-הגבול לערוך חקירה נוספת לצורך גילוי כל חוסר עקביות או סתירות במידע שנמסר.

במקרה של קטין הנוסע לבדו, על בקר-הגבול לוודא, על ידי בדיקות מקיפות במסמכי הנסיעה של הקטין ומסמכים נלווים, שהקטין איננו יוצא מטריטוריית שנגן בניגוד לרצונו של בעל החסות ההורית.

התקנות אינן קובעות באופן מדויק את המסמכים שעל הקטין לשאת עליו, אינן מבחינות בין מי שהוא אזרח מדינה החתומה על האמנה לאזרחי מדינה שלישית ולא קובעות כללים שונים בהתאם לגיל הקטין. חלק מן המדינות החתומות על האמנה, פרסמו המלצות ספציפיות הנוגעות למסמכי נסיעה ייעודים לקטינים בעקבות סעיפים אלה

לפירוט המדינות המטילות מגבלות על מעבר קטינים במעברי-גבול ולמידע אודות המסמכים שהן דורשות, הקליקו כאן ועברו לעמוד 8.

נוהל הטיפול בבקשה לדרכון/ תעודת מעבר לקטין

רשות האוכלוסין וההגירה בישראל

לקריאת הנוהל המלא להגשת בקשה לדרכון/ תעודת מעבר לקטין ולאופן הטיפול בבקשה הקליקו כאן

ר' גם: נוהל בקשה לדרכון ראשון במשרד הפנים, הוצאת דרכון לקטין, הוצאת דרכון לתינוק

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

קטין, קטינים, אישור יציאת ילד לחו”ל, הצהרת מלווה, הצהרת מלווה לקטין שיוצא מישראל, אופן הטיפול בכניסתם וביציאתם במעברי הגבול בישראל של קטינים בלתי מלווים על ידי אחד מהוריהם או אפוטרופוס, אימות חתימה נוטריוני על אישור יציאת קטין לחו”ל, הורים גרושים, טיול עם סבא וסבתא, שדה-תעופה, רשות האוכלוסין וההגירה, הסכמת הורה, אישור ההורים, אישור יציאה לחו”ל של קטין, אישור יציאת קטין לחו"ל, אישור נוטריוני ליציאת קטין לחו”ל, אמנת שנגן, אמנת-האג, אפוטרופוס, ביקורת גבולות, ביקורת הגבולות, דרכון, דרכון ישראלי לקטין, הוצאת דרכון ראשון, הורי הקטין, הורי הקטין גרושים ואחד ההורים מעוניין לצאת לבדו עם הקטין מהארץ לחו”ל, הורים, המסמכים הנדרשים במעברי הגבול, הסכמת הורים, הסכמת שני ההורים להוצאת הדרכון, הקטין יוצא מהארץ, התשי"ב, ויזת קטין, חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, חטיפת ילדים, טופס הסכמת הורה לקטין, יפוי כח ליציאת הקטין, יציאה וכניסה לשטחה של מדינת ישראל עם קטינים, יציאה מהארץ עם קטינים, יציאת קטין מהארץ, יציאתו מהארץ של הקטין, כניסה ויציאה מהארץ של קטינים זרים ללא ליווי הורים, כניסה ויציאה מהארץ של קטינים ישראלים ללא ליווי הורים, ליווי הקטין, למנוע חטיפת ילדים, מסמכי נסיעה ייעודיים לקטינים, מעבר קטין בליווי, מעבר קטין ללא ליווי, מעבר קטינים בין מדינות, מעבר קטינים בלתי מלווים נוהל ניסויי לטיפול במעבר קטינים, מעבר קטינים במעברי גבול ללא הורים, נוהל יציאה מהארץ עם קטינים, נוהל משרד הפנים להוצאת דרכון ראשון לקטין, ניתוח, סחר בקטינים, פגיעה בקטינים, קטין, קטינים עד גיל 18, קטינים שאינם תושבי ישראל או אזרחיה, רשות האוכלוסין וההגירה,חוק הדרכונים התשי"ב–1952, תקנות הדרכונים, חוק הכניסה לישראל

סגור מסמך
דילוג לתוכן