שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
נסיעת קטין יציאת קטין מישראל

קטין: אישורים לנסיעה לחו"ל

,,,,,,,,,,,,,,,,
נסיעת קטין יציאת קטין מישראל

קטינים היוצאים מישראל

מתוך אתר משרד החוץ, 28/10/2015
אתר כל-זכות: כניסה ויציאה מהארץ של קטינים ישראלים ללא ליווי הורים

שלטונות ההגירה במעברי הגבול בעולם מחמירים את בדיקותיהם לגבי קטינים עד גיל 18, וזאת כדי למנוע חטיפת ילדים.
הנהלים אמנם שונים ממדינה למדינה, אך על מנת למנוע עיכובים ועגמת נפש בשדה התעופה, משרד החוץ ממליץ להצטייד באישור נוטריוני מתאים, במקרים בהם הקטין יוצא מהארץ בגפו, או רק עם אחד ההורים.

מעבר קטינים ישראליים במעברי גבול : מסמכים נדרשים

במקרה של הורים נשואים או גרושים, שרק אחד מהם נוסע עם הקטין.
ההורה שנשאר בארץ חותם על ההסכמה ליציאת הקטין מישראל (קישור).
יש לגשת לנוטריון עם 2 העתקים מצולמים של המסמכים הבאים:

במקרה של קטין מתחת לגיל 14, שנוסע לבד או עם מלווה שאינו הורה.
שני ההורים חותמים על טופס ההסכמה ליציאת הקטין מישראל (קישור)
ומחתימים את המלווה על טופס מלווה (קישור)
יש לגשת לנוטריון עם 2 העתקים מצולמים של המסמכים הבאים:

חובה לצרף טופס מידע רפואי לקטין וגם 2 העתקים מצולמים של המסמכים הבאים:

הדרישה ל"ויזת קטין" במדינות אירופה

מתוך החוברת מסמכי נסיעה יעודיים לקטינים – סקירה משווה
(נכתב ע"י גב' אתי וייסבלאי ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2011)

מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה באמצעות מערכת ה-ECPRD למדינות החברות בארגון בשאלה האם ישנם הסדרים ספציפיים לקטינים היוצאים מן המדינה ונכנסים אליה. 24 מדינות השיבו לפנייתנו. המסמך שלהלן מסתמך על התשובות שנתקבלו בתשובה לפנייתנו.

ב-14 מן המדינות שענו לפנייתנו נדרשים קטינים להציג מסמכי נסיעה ייעודייים ("ויזת קטין") במעברי גבול. בחלק מן המקרים ההנחיות הן ברמה של חקיקה, באחרות באמצעות תקנות או צווים מינהליים ובאחדות באמצעות המלצות של הרשויות ליוצאים מן המדינה והנכנסים אליה.

"ויזת קטין" כוללת לרוב הסכמת הורה (אחד או שני ההורים) לנסיעת הקטין, העברת האחריות לקטין בעת הנסיעה למבוגר אחר ספציפי או אישור לנסיעת הקטין ללא מלווה והצהרת ההורה לגבי משך הנסיעה, מטרתה ויעדיה. במרבית המקרים "ויזת הקטין" כוללת חתימה של גורם מוסמך (נוטריון או נציג קונסולרי).

לרשימת המדינות הדורשות מסמכי נסיעה יעודיים לקטינים, הקליקו כאן ועברו לעמוד 6.

אישור הנוטריון ליציאת הקטין לחו"ל דורש את אישור האפוסטיל.

אמנת שנגן 

מתוך החוברת מסמכי נסיעה יעודיים לקטינים – סקירה משווה
(נכתב ע"י גב' אתי וייסבלאי ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2011)

ר' גם: אמנת שנגן בויקיפדיה

הסדרי הכניסה והיציאה של אזרחים ובעלי אזרחות זרה במרבית מדינות אירופה מוסדרים באמצעות "קוד גבולות שנגן" המנוסח בתקנות האיחוד האירופי מ-2006 הקובעות כללים המסדירים את התנועה של אנשים במעברי גבול.

הקוד כולל הוראות ספציפיות באשר למעבר של קטינים במעברי "שנגן" כלומר בכניסה אל אחת מן המדינות החברות באמנה ממדינה שאיננה חתומה עליה או ביציאה ממנה. לפי התקנות על קטינים לעמוד באותן בדיקות כמו בוגרים אך על בקרי הגבול להקדיש תשומת לב מיוחדת לקטינים, בין אם הם נוסעים לבדם או עם מלווה.

במקרה של קטין הנוסע עם מלווה, על בקר-הגבול לבדוק האם המלווה של הקטין הוא בעל אפוטרופסות עליו, זאת במיוחד במקרים שבהם הקטין מלווה על ידי מבוגר אחד בלבד ויש בסיס חמור לחשד שייתכן והוצא באופן בלתי חוקי מחסותו של המבוגר האחראי עליו. במקרה זה על בקר-הגבול לערוך חקירה נוספת לצורך גילוי כל חוסר עקביות או סתירות במידע שנמסר.

במקרה של קטין הנוסע לבדו, על בקר-הגבול לוודא, על ידי בדיקות מקיפות במסמכי הנסיעה של הקטין ומסמכים נלווים, שהקטין איננו יוצא מטריטוריית שנגן בניגוד לרצונו של בעל החסות ההורית.

התקנות אינן קובעות באופן מדויק את המסמכים שעל הקטין לשאת עליו, אינן מבחינות בין מי שהוא אזרח מדינה החתומה על האמנה לאזרחי מדינה שלישית ולא קובעות כללים שונים בהתאם לגיל הקטין. חלק מן המדינות החתומות על האמנה, פרסמו המלצות ספציפיות הנוגעות למסמכי נסיעה ייעודים לקטינים בעקבות סעיפים אלה

לפירוט המדינות המטילות מגבלות על מעבר קטינים במעברי-גבול ולמידע אודות המסמכים שהן דורשות, הקליקו כאן ועברו לעמוד 8.

נהלי חברות התעופה

מתוך החוברת מסמכי נסיעה יעודיים לקטינים – סקירה משווה
(נכתב ע"י גב' אתי וייסבלאי ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2011)

ראוי לציין כי חברות תעופה רבות קבעו נהלים בעניין קטינים הנוסעים ללא ליווי מבוגר. נהלים אלה אינם נשענים על הסדרה חוקית כלשהי ומשתנים בהתאם לחברת התעופה, גיל הקטין ומרחק הנסיעה. ארגון חברות התעופה הבינלאומי (IATA) כלל במדריך הארגון לשירותי נוסעים המלצה לטיפול בקטינים שאינם מלווים.

הארגון מטיל את האחריות על ילד עד גיל 12 הנוסע ללא ליווי על חברת התעופה שבה נוסע הקטין, כאשר לפי בקשת ההורים ניתן להרחיב אחריות זאת לקטינים בכל גיל. מומלץ כי קטין הנוסע ללא ליווי מבוגר יישא תווית המזהה אותו ככזה, ימולא בעבורו טופס הכולל את פרטיו, פרטי האדם המביא אותו למטוס ואוסף אותו והסכמת ההורה לנסיעה ומסמכי הנסיעה שלו יוחזקו על ידי צוות המטוס

נוהל הטיפול בבקשה לדרכון/ תעודת מעבר לקטין

רשות האוכלוסין וההגירה בישראל

לקריאת הנוהל המלא להגשת בקשה לדרכון/ תעודת מעבר לקטין ולאופן הטיפול בבקשה הקליקו כאן

ר' גם: נוהל בקשה לדרכון ראשון במשרד הפנים, הוצאת דרכון לקטין, הוצאת דרכון לתינוק

מדריך כיס לנוטריון 2020
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
מדריך כיס לצוואה נוטריונית 2020
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

קטין, קטינים, אישור יציאת ילד לחו”ל, הצהרת מלווה, הצהרת מלווה לקטין שיוצא מישראל, אופן הטיפול בכניסתם וביציאתם במעברי הגבול בישראל של קטינים בלתי מלווים על ידי אחד מהוריהם או אפוטרופוס, אימות חתימה נוטריוני על אישור יציאת קטין לחו”ל, הורים גרושים, טיול עם סבא וסבתא, שדה-תעופה, רשות האוכלוסין וההגירה, הסכמת הורה, אישור ההורים, אישור יציאה לחו”ל של קטין, אישור יציאת קטין לחו"ל, אישור נוטריוני ליציאת קטין לחו”ל, אמנת שנגן, אמנת-האג, אפוטרופוס, ביקורת גבולות, ביקורת הגבולות, דרכון, דרכון ישראלי לקטין, הוצאת דרכון ראשון, הורי הקטין, הורי הקטין גרושים ואחד ההורים מעוניין לצאת לבדו עם הקטין מהארץ לחו”ל, הורים, המסמכים הנדרשים במעברי הגבול, הסכמת הורים, הסכמת שני ההורים להוצאת הדרכון, הקטין יוצא מהארץ, התשי"ב, ויזת קטין, חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, חטיפת ילדים, טופס הסכמת הורה לקטין, יפוי כח ליציאת הקטין, יציאה וכניסה לשטחה של מדינת ישראל עם קטינים, יציאה מהארץ עם קטינים, יציאת קטין מהארץ, יציאתו מהארץ של הקטין, כניסה ויציאה מהארץ של קטינים זרים ללא ליווי הורים, כניסה ויציאה מהארץ של קטינים ישראלים ללא ליווי הורים, ליווי הקטין, למנוע חטיפת ילדים, מסמכי נסיעה ייעודיים לקטינים, מעבר קטין בליווי, מעבר קטין ללא ליווי, מעבר קטינים בין מדינות, מעבר קטינים בלתי מלווים נוהל ניסויי לטיפול במעבר קטינים, מעבר קטינים במעברי גבול ללא הורים, נוהל יציאה מהארץ עם קטינים, נוהל משרד הפנים להוצאת דרכון ראשון לקטין, ניתוח, סחר בקטינים, פגיעה בקטינים, קטין, קטינים עד גיל 18, קטינים שאינם תושבי ישראל או אזרחיה, רשות האוכלוסין וההגירה,חוק הדרכונים התשי"ב–1952, תקנות הדרכונים, חוק הכניסה לישראל

סגור מסמך

ביטול אישור שגוי או נטוש

הנחיות: ביטול אישור שגוי או נטוש

שימו לב:
כאן מבטלים אישור שנרשם ביומן ושנתגלתה בו טעות,
או שהלקוח לא הגיע לאסוף אותו.
(זהו אינו אישור ביטול של מסמך נוטריוני לבקשת הלקוח)

הקליקו על ההנחיות למידע על תהליך הביטול (2 דקות):

לאישור שננטש ע"י הלקוח: משאירים אותו כמות שהוא
לאישור שגוי שנמסר ללקוח: הלקוח חייב להחזיר את האישור, ומומלץ מאוד שיחזיר גם את העותקים, אם יש
לאישור שגוי שתויק בקלסר הנוטריון: להוציאו מהקלסר

מפרידים את הנספחים מהאישורים השגויים:
1.  לפתוח את סיכות-השדכן ואת הסרט האדום ולהפריד את הנספחים מהאישורים השגויים 
2.  אם יש עותקים שגויים: להפריד מהם את הנספחים ולזרוק את העותקים
3.  לשמור את כל הנספחים בצד; הם יצורפו לאישורים המתוקנים בהמשך

מסמנים על האישורים השגויים שהם מבוטלים:
1.  להשאיר רק את המקור השגוי של הלקוח ואת המקור השגוי של הנוטריון 
2.  לסמן קרוס // על שני האישורים השגויים ולכתוב בגדול:
/ אישור שגוי ומבוטל – כל העותקים מבוטלים /

 1. מקליקים על  היומן שלי > מקליקים על מספר האישור השגוי >  מקליקים על "בטל אישור"
 2. ממלאים את טופס הביטול: זה לוקח 20 שניות! 
 3. מדפיסים את האישור ומקליקים על שמור ועדכן ביומן
  (שכר הנוטריון ביומן יתקזז בהתאם)

לאחר שהביטול נרשם ביומן, יש להקליק על כפתור המשך ביטול 
ולהמשיך לסעיף 4 (זה קצר מאוד!)

 1. לשדך לאישורים שהודפסו עכשיו את האישורים השגויים
 2. לחתום על אישורי הביטול, לשים מדבקה, חותם וחותמת
  (אין צורך בסרט אדום)
 3. לתייק את אישור הביטול בקלסר הנוטריון.
  ניתן למסור ללקוח את המקור השני של הביטול
 1. להכין אישור חדש, מתוקן, כרגיל
 2. לשנות את תאריך ההתייצבות של הלקוח לתאריך ההתייצבות המקורי
  (שנקוב באישור השגוי)
 3. להדפיס את האישור החדש ולשדך לו את הנספחים ששמרנו בצד (בשלב 2). להמשיך כרגיל, בהתאם להנחיות מימין.
נוטריונט | כניסה לנוטריון
ספר נוטריון אוטומטי
היומן שלי