נסיעת קטין יציאת קטין מישראל

קטין: אישורים לנסיעה לחו"ל

תגיות:
נסיעת קטין יציאת קטין מישראל

יציאה מהארץ עם קטינים - המלצה למטייל

מתוך אתר משרד החוץ, 28/10/2015

שלטונות ההגירה במעברי הגבול בעולם מחמירים את בדיקותיהם לגבי קטינים עד גיל 18, וזאת כדי למנוע חטיפת ילדים.
הנהלים אמנם שונים ממדינה למדינה, אך על מנת למנוע עיכובים ועגמת נפש בשדה התעופה, משרד החוץ ממליץ להצטייד באישור נוטריוני מתאים, במקרים בהם הקטין יוצא מהארץ בגפו, או רק עם אחד ההורים.

הדרישה ל"ויזת קטין" במדינות אירופה

מתוך החוברת מסמכי נסיעה יעודיים לקטינים – סקירה משווה
(נכתב ע"י גב' אתי וייסבלאי ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2011)

מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה באמצעות מערכת ה-ECPRD למדינות החברות בארגון בשאלה האם ישנם הסדרים ספציפיים לקטינים היוצאים מן המדינה ונכנסים אליה. 24 מדינות השיבו לפנייתנו. המסמך שלהלן מסתמך על התשובות שנתקבלו בתשובה לפנייתנו.

ב-14 מן המדינות שענו לפנייתנו נדרשים קטינים להציג מסמכי נסיעה ייעודייים ("ויזת קטין") במעברי גבול. בחלק מן המקרים ההנחיות הן ברמה של חקיקה, באחרות באמצעות תקנות או צווים מינהליים ובאחדות באמצעות המלצות של הרשויות ליוצאים מן המדינה והנכנסים אליה.

"ויזת קטין" כוללת לרוב הסכמת הורה (אחד או שני ההורים) לנסיעת הקטין, העברת האחריות לקטין בעת הנסיעה למבוגר אחר ספציפי או אישור לנסיעת הקטין ללא מלווה והצהרת ההורה לגבי משך הנסיעה, מטרתה ויעדיה. במרבית המקרים "ויזת הקטין" כוללת חתימה של גורם מוסמך (נוטריון או נציג קונסולרי).

לרשימת המדינות הדורשות מסמכי נסיעה יעודיים לקטינים, הקליקו כאן ועברו לעמוד 6.

אישור הנוטריון ליציאת הקטין לחו"ל דורש את אישור האפוסטיל.

אמנת שנגן 

מתוך החוברת מסמכי נסיעה יעודיים לקטינים – סקירה משווה
(נכתב ע"י גב' אתי וייסבלאי ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2011)

הסדרי הכניסה והיציאה של אזרחים ובעלי אזרחות זרה במרבית מדינות אירופה מוסדרים באמצעות "קוד גבולות שנגן" המנוסח בתקנות האיחוד האירופי מ-2006 הקובעות כללים המסדירים את התנועה של אנשים במעברי גבול.

הקוד כולל הוראות ספציפיות באשר למעבר של קטינים במעברי "שנגן" כלומר בכניסה אל אחת מן המדינות החברות באמנה ממדינה שאיננה חתומה עליה או ביציאה ממנה. לפי התקנות על קטינים לעמוד באותן בדיקות כמו בוגרים אך על בקרי הגבול להקדיש תשומת לב מיוחדת לקטינים, בין אם הם נוסעים לבדם או עם מלווה.

במקרה של קטין הנוסע עם מלווה, על בקר-הגבול לבדוק האם המלווה של הקטין הוא בעל אפוטרופסות עליו, זאת במיוחד במקרים שבהם הקטין מלווה על ידי מבוגר אחד בלבד ויש בסיס חמור לחשד שייתכן והוצא באופן בלתי חוקי מחסותו של המבוגר האחראי עליו. במקרה זה על בקר-הגבול לערוך חקירה נוספת לצורך גילוי כל חוסר עקביות או סתירות במידע שנמסר.

במקרה של קטין הנוסע לבדו, על בקר-הגבול לוודא, על ידי בדיקות מקיפות במסמכי הנסיעה של הקטין ומסמכים נלווים, שהקטין איננו יוצא מטריטוריית שנגן בניגוד לרצונו של בעל החסות ההורית.

התקנות אינן קובעות באופן מדויק את המסמכים שעל הקטין לשאת עליו, אינן מבחינות בין מי שהוא אזרח מדינה החתומה על האמנה לאזרחי מדינה שלישית ולא קובעות כללים שונים בהתאם לגיל הקטין. חלק מן המדינות החתומות על האמנה, פרסמו המלצות ספציפיות הנוגעות למסמכי נסיעה ייעודים לקטינים בעקבות סעיפים אלה

לפירוט המדינות המטילות מגבלות על מעבר קטינים במעברי-גבול ולמידע אודות המסמכים שהן דורשות, הקליקו כאן ועברו לעמוד 8.

נהלי חברות התעופה

מתוך החוברת מסמכי נסיעה יעודיים לקטינים – סקירה משווה
(נכתב ע"י גב' אתי וייסבלאי ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2011)

ראוי לציין כי חברות תעופה רבות קבעו נהלים בעניין קטינים הנוסעים ללא ליווי מבוגר. נהלים אלה אינם נשענים על הסדרה חוקית כלשהי ומשתנים בהתאם לחברת התעופה, גיל הקטין ומרחק הנסיעה. ארגון חברות התעופה הבינלאומי (IATA) כלל במדריך הארגון לשירותי נוסעים המלצה לטיפול בקטינים שאינם מלווים.

הארגון מטיל את האחריות על ילד עד גיל 12 הנוסע ללא ליווי על חברת התעופה שבה נוסע הקטין, כאשר לפי בקשת ההורים ניתן להרחיב אחריות זאת לקטינים בכל גיל. מומלץ כי קטין הנוסע ללא ליווי מבוגר יישא תווית המזהה אותו ככזה, ימולא בעבורו טופס הכולל את פרטיו, פרטי האדם המביא אותו למטוס ואוסף אותו והסכמת ההורה לנסיעה ומסמכי הנסיעה שלו יוחזקו על ידי צוות המטוס

נוהל הטיפול בבקשה לדרכון/ תעודת מעבר לקטין

רשות האוכלוסין וההגירה בישראל

לקריאת הנוהל המלא להגשת בקשה לדרכון/ תעודת מעבר לקטין ולאופן הטיפול בבקשה הקליקו כאן

מדריך כיס לנוטריון 2020
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
מדריך כיס לצוואה נוטריונית 2020
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
יפוי-כוח: בנק
יפוי כוח: בנק

תיקונים ביפוי-כוח שנמסר לבנק סוגיה שנדונה בועדת הנוטריונים בתאריך 22/11/2018 האם מותר לנוטריון לבצע תיקונים

קראו עוד »

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980