כשרות משפטית צוואה נוטריונית

צוואה נוטריונית: ביטול

,,,
כשרות משפטית צוואה נוטריונית

ביטול צוואה בהסכמת המצווה

סוגיה מאתר משרד המשפטים

כאשר נוטריון מבקש לערוך ביטול של צוואה שנחתמה בפניו, בהסכמת המצווה, על מנת לערוך צוואה חדשה שיש בה שינוי כלשהוא מהצוואה הקודמת, האם הדרך לעשות כן היא ע"י מסמך ביטול נוטריוני, או על פי חוק הירושה הקובע דרך לביטול?

סעיף 5 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז – 1977, קובע כי מי שחתם בפני הנוטריון על מסמך אשר ניתן לביטול על פי חוק השליחות או כל דין אחר, רשאי להודיע לנוטריון על הביטול. הודעת הביטול תרשם כהערה על המסמך השמור בידי הנוטריון, יחד עם תאריך קבלת ההודעה, והנוטריון לא יוציא העתק ממסמך זה אלא אם יש עליו הערה בדבר הביטול.

סעיף 36 לחוק הירושה, השכ"ה – 1965, קובע כי המצווה רשאי לבטל את צוואתו אם ע"י אחת הצורות לעשיית צוואה או ע"י השמדת הצוואה.

יונה דה לוי בספרו דיני הנוטריון ותולדותיהם, עמ' 251, מסביר כי הדרך של השמדת צוואה אינה יעילה, שכן גם אם המצווה משמיד את הצוואה עדיין נשאר עותק שאינו מבוטל בידי הנוטריון, וניתן יהיה לעשות בו שימוש לאחר מותו של המצווה.

אשר על כן, יש לנקוט בדרך הראשונה המנויה בסעיף 36 לחוק הירושה, דהיינו, ביטול הצוואה בצורה בה נעשתה, במקרה שלנו – בפני הרשות וזאת על פי הוראות סעיף 5 לחוק הנוטריונים.

הנוטריון יבקש מהלקוח להחזיר את האישור אליו, ירשום על שני ההעתקים הערה בכתב יד – כי האישור הנוטריוני מבוטל ואת הסיבה לביטולו, יחד עם התאריך, ויוציא אישור חדש, עם מספר חדש ותאריך חדש.
במקום לרשום הערה על העותק של הלקוח, ניתן גם להשמיד את ההעתק שהתקבל מהלקוח אולם יש לשמור על ההעתק המקורי של הנוטריון עליו תירשם ההערה כאמור.
באם הנוטריון עורך צוואה חדשה, יש לרשום בספר הנוטריונים את האישור החדש ולציין בהערה כי הוצא במקום האישור הישן יחד עם מספרו.
ליד האישור המקורי יש לרשום כי הוא בוטל ובמקומו יצא אישור חדש יחד עם ציון מספר האישור.

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך
דילוג לתוכן