שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print

פרוטוקול ועדת נוטריונים | נובמבר 2018

אישוור נוטריון תוך 2 דקות

בתאריך 22/11/2018 התכנסה ועדת הנוטריונים, ודנה במגוון נושאים: פרסום התקנות החדשות, התנהלות הבנקים מול יפויי-כוח מוטריונים, תעריפי השכר, נוהל קבלת מסמכים באמגלית ע"י משרדי ממשלה ועוד. קיראו את תקציר הישיבה כאן.


בתאריך 22/11/2018 התכנסה ועדת הנוטריונים בבית הפרקליט בתל-אביב. את הפרוטוקול המלא ניתן לקרוא כאן. להלן תקציר הפרוטוקול.

 1. היערכות לפרסום תקנות הנוטריונים החדשות (פורסמו ב-26/11/2018)
  התקנות הכוללות ניסוח מחודש של האישורים, תרגום האישורים לערבית ופרסום פנקס הנוטריונים באתר המחלקה לרישוי נוטריונים.
 2. דיון בבעיית האפוסטיל של משרד החוץ לתעודות ציבוריות
  שירות זה ניתן בירושלים בלבד ומקשה על תושבים בכל הארץ לקבלו. הועדה דנה בפתרונות אפשריים.
 3. קבלת תעודות בשפה הרוסית ללא תרגום נוטריונים בגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך
  נטען לאפליה בנוהד הקבלה של תעודות בשפה הרוסית ללא תרגום נוטריוני, שכן תעודות בשפות אחרות מחויבות בתרגום נוטריוני.
  נטען כי כולם צריכים להגיש תעודות מתורגמות ובכך למנוע אפליה.
  עו"ד רוחמה סיני מהמחלקה לרישוי נוטריונים ציינה, כי זו החלטה רואיה ומידתית, ואינם רואים מקום להתערב, בפרט שמחצית האישורים שמשרד החינוך נותן הם בשפה הרוסית.
 4. העלאת תעריף של אישורי העתק נוטריוניים ודיון בגובה אגרת הנוטריון
  מול טענות הנוטריונים לתעריפי נמוכים מדי עבור האישורים, נשמעות טענות האזרחים על כך שהתעריפים גבוהים מדי.
  אין החלטה בשלב זה.
  לגבי האגרות: וועדת האגרות לא מצאה מקום להפחית את אגרת הנוטריון
 5. בקשה לעדכון הבנקים בנוגע לתיקון אישור נוטריוני
  לאחר מתן אישורים נוטריוניים ליפויי הכוח שהונפקו על ידי הבנקים, שבים הלקוחות לנוטריון עם בקשות לתיקון פרטים ביפויי הכוח, בעיקר תיקון מספרי גושים וחלקות. כאשר הנוטריון מנסה להסביר ללקוחות כי הוא מנוע על פי חוק מלבצע תיקונים על גבי ייפוי כוח חתום ויש להכין ייפוי כוח חדש, טוענים הלקוחות, כי פקיד הבנק אמר שעל הנוטריון לבצע התיקונים על גבי ייפוי הכוח החתום כבר. מצב זה מעמיד את הנוטריון במבוכה ובעמדה של רודף בצע. לפי תקנה 12(ד) לתקנות הנוטריונים נאסר באופן מפורש ביצוע תיקונים בייפוי כוח נוטריוני שכבר הונפק ונחתם.
  הוחלט: הוועדה תפנה למפקח על הבנקים בדרישה, שינחה את הבנקים שלא ניתן לדרוש מהנוטריונים ביצוע תיקונים על גבי ייפוי כוח נוטריוני שכבר נחתם, בהתאם לתקנה 12(ד) לתקנות הנוטריונים.
 6. התאמת כל טפסי הבנק למידות האישור הנוטריוני
  יש בנקים שאינם מקפידים בטפסים שלהם (יפויי כוח למיניהם כולל למשכנתא או התחייבות מוכר לרישום משכנתא), על שוליים מתאימים בצדדים ולמטה על מנת שהנוטריון יוכל לחורר חורים ולחבר את הסרט האדום והתו האדום עליו.
  מצב זה מחייב את הנוטריון להיות "יצירתי" במילוי תפקידו, ואפילו להשתמש במחורר על הקצה ממש וגם לעיתים בתחתית העמוד. ציות כל הבנקים להתאמת הטפסים למידות האישור הנוטריוני כאמור בתקנות יקל על עבודת הנוטריונים ויאפשר להם לפעול כדין.
  הוחלט: הוועדה תפנה למפקח על הבנקים בדרישה להנחות את הבנקים להתאים את כל טופסי הבנק (המצריכים אישור נוטריוני) למידות האישור הנוטריוני כאמור בתקנה 10 לתקנות הנוטריונים.
 7. טיוטת נוהל עריכת צוואה נוטריונית
  המחלקה לרישוי נוטריונים עובדת עם רשם הירושה על נוהל, שעניינו עריכת צוואה נוטריונית מא' עד ת', מהמהות ועד לפסיק האחרון.
  נושא ההפקדה של הצוואה יותר רלבנטי לדיני ירושה מאשר לדיני נוטריונים. הרשם סבור שההפקדה היא אישית, כי מלמדת על גמירות הדעת ולכן הם מקבלים את העמדה הזו.
  בנוסף, ציינה כי יבצעו חשיבה מחודשת לגבי התקנה הקובעת, שאם הלקוח מסרב לקבל צוואה, הנוטריון יכול להפקיד אותה.
 8. אי כיבוד ייפוי כוח כלליים נוטריוניים על ידי הבנקים
  חברים התלוננו על התופעה הבאה: אדם ניגש לנוטריון כדי לתת ייפוי כוח נוטריוני כללי למישהו שסומך עליו שיעשה עבורו פעולות כלליות רוחביות, ואז מיופה הכוח מגיע לבנק לצורך ביצוע הפעולות הנ"ל, והבנק מבקש להביא את האדם עצמו.
  הוחלט: הוועדה תפנה למפקח על הבנקים בדרישה להנחות את הבנקים לכבד יפויי כוח כללי נוטריוני בהתאם לסעיף 20 לחוק הנוטריונים.
 9. קבלת מסמכים באנגלית ע"י משרדי ממשלה ללא תרגום נוטריוני
  משרדי ממשלה מקבלים מסמכים ותעודות בשפה האנגלית ללא תרגום נוטריוני מהשפה האנגלית לשפה העברית.
  לאור סעיף 4 לחוק יסוד : ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי, האנגלית אינה שפה רשמית, ולפיכך אי אפשר להגיש מסמכים למשרדי ממשלה בשפה זו ללא תרגום נוטריוני.
  עו"ד רוחמה סיני מהמחלקה לרישוי נוטריונים השיבה באופן כללי, כי אנגלית היא שפה בינלאומית, והשירות הנ"ל הוא חלק מהשירות לציבור של משרדי הממשלה.
  היא ביקשה ממי שפנתה בנושא לציין מה בדיוק הבעיה הספציפית בה נתקלה על מנת שניתן יהיה לבדוק את הדברים באופן קונקרטי.
 10. הוספת רפרנטים למענה לשאילתות בדין הנוטריוני
  הוועדה מסמיכה את החברים עוה"ד דוד ביטון, אליהו ביבי ויניב מעבי, שיצטרפו לעו"ד סיגל כהן, על מנת ליתן מענה שוטף לשאילתות המגיעות לוועדה בנוגע לסוגיות בדין הנוטריוני (הפניות יועברו אליהם על ידי ממונה התחום ובהתאם לשיקול דעתו).
סגור מסמך

ביטול אישור שגוי או נטוש

הנחיות: ביטול אישור שגוי או נטוש

שימו לב:
כאן מבטלים אישור שנרשם ביומן ושנתגלתה בו טעות,
או שהלקוח לא הגיע לאסוף אותו.
(זהו אינו אישור ביטול של מסמך נוטריוני לבקשת הלקוח)

הקליקו על ההנחיות למידע על תהליך הביטול (2 דקות):

לאישור שננטש ע"י הלקוח: משאירים אותו כמות שהוא
לאישור שגוי שנמסר ללקוח: הלקוח חייב להחזיר את האישור, ומומלץ מאוד שיחזיר גם את העותקים, אם יש
לאישור שגוי שתויק בקלסר הנוטריון: להוציאו מהקלסר

מפרידים את הנספחים מהאישורים השגויים:
1.  לפתוח את סיכות-השדכן ואת הסרט האדום ולהפריד את הנספחים מהאישורים השגויים 
2.  אם יש עותקים שגויים: להפריד מהם את הנספחים ולזרוק את העותקים
3.  לשמור את כל הנספחים בצד; הם יצורפו לאישורים המתוקנים בהמשך

מסמנים על האישורים השגויים שהם מבוטלים:
1.  להשאיר רק את המקור השגוי של הלקוח ואת המקור השגוי של הנוטריון 
2.  לסמן קרוס // על שני האישורים השגויים ולכתוב בגדול:
/ אישור שגוי ומבוטל – כל העותקים מבוטלים /

 1. מקליקים על  היומן שלי > מקליקים על מספר האישור השגוי >  מקליקים על "בטל אישור"
 2. ממלאים את טופס הביטול: זה לוקח 20 שניות! 
 3. מדפיסים את האישור ומקליקים על שמור ועדכן ביומן
  (שכר הנוטריון ביומן יתקזז בהתאם)

לאחר שהביטול נרשם ביומן, יש להקליק על כפתור המשך ביטול 
ולהמשיך לסעיף 4 (זה קצר מאוד!)

 1. לשדך לאישורים שהודפסו עכשיו את האישורים השגויים
 2. לחתום על אישורי הביטול, לשים מדבקה, חותם וחותמת
  (אין צורך בסרט אדום)
 3. לתייק את אישור הביטול בקלסר הנוטריון.
  ניתן למסור ללקוח את המקור השני של הביטול
 1. להכין אישור חדש, מתוקן, כרגיל
 2. לשנות את תאריך ההתייצבות של הלקוח לתאריך ההתייצבות המקורי
  (שנקוב באישור השגוי)
 3. להדפיס את האישור החדש ולשדך לו את הנספחים ששמרנו בצד (בשלב 2). להמשיך כרגיל, בהתאם להנחיות מימין.
נוטריונט | כניסה לנוטריון
ספר נוטריון אוטומטי
היומן שלי