נוטריון אתיקה מקצועית

סמכויות הנוטריון

תגיות:
נוטריון אתיקה מקצועית

סמכויות הנוטריון

סעיף 7 לחוק הנוטריונים

(1) לאמת חתימה על מסמך;

(2) לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;

(3) לאשר נכונותו של העתק מסמך;

(4) לאשר נכונותו של תרגום מסמך;

(5) לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;

(6) לאשר שאדם פלוני חי;

(7) לאשר נכונותה של רשימת מצאי;

(8) לערוך העדה של מסמך סחיר;

(9) לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;

(10) להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;

(11) לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.

פעולות שרק נוטריון רשאי לבצע

סעיף 8 לחוק הנוטריונים

כשהמסמך הנוטריוני דרוש לצרכי שימוש בחוץ לארץ, לרבות נציגות של מדינת חוץ בישראל, הפעולות הבאות יבוצעו בידי נוטריון בלבד:

(1) לאמת חתימה על מסמך;

(3) לאשר נכונותו של העתק מסמך;

(7) לאשר נכונותה של רשימת מצאי;

(8) לערוך העדה של מסמך סחיר;

(9) לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;'

איסור שימוש בסמכות לטובת קרובים

סעיף 10 לחוק הנוטריונים

(א) לא ישתמש נוטריון בסמכות מסמכויותיו בענין של עצמו, של קרובו, של שותפו, של עובדו או של תאגיד שהוא בשליטתו.

(ב) לענין סעיף זה, "קרוב" של הנוטריון –

(1) בן זוג;

(2) הורה, הורה הורה, הורה בן-זוג, צאצא, צאצא בן-זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה;

(3) אח או אחות ובני זוגם.


האם נוטריון יכול לאמת מסמך בעניין של עצמו?

סוגיה מאתר משרד המשפטים

(א) לא ניתן לעשות אימות של מסמך בעניין של עצמו, שכן סעיף 10 לחוק הנוטריונים, תשל"ו – 1976 קובע כי לא ישתמש נוטריון בסמכות מסמכויותיו בעניין של עצמו וכו

מדריך כיס לנוטריון 2020
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
מדריך כיס לצוואה נוטריונית 2020
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980