נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון

כוחו של אישור נוטריון

תגיות:
נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון

כוחו של אישור נוטריון

סעיף 19 לחוק הנוטריונים

אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור.

האם הפקדת מסמך חתום על ידי נוטריון אצל הנוטריון עצמו או אצל עו"ד אחר לצורך העניין יכולה להיחשב כאילו הופקד בבית המשפט באותו זמן? במקרה של משפט בסוף היום, אפשר יהיה להציג את המסמך החתום שהופקד בידי הנוטריון?

סוגיה מאתר משרד המשפטים

אישור של נוטריון יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי ללא צורך בראיה נוספת (סעיף 19 לחוק). אולם אין בכך כדי להיחשב כאילו הופקד בבית משפט.

באם מדובר בצוואה, כי אז עריכת צוואה בפני נוטריון נחשבת כצוואה בפני רשות.

מדריך כיס לנוטריון 2020
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
מדריך כיס לצוואה נוטריונית 2020
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980