אינדקס הנוטריונים

כוחו של אישור נוטריון


כוחו של אישור נוטריון

סעיף 19 לחוק הנוטריונים

אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור.


האם הפקדת מסמך חתום על ידי נוטריון אצל הנוטריון עצמו או אצל עו"ד אחר לצורך העניין יכולה להיחשב כאילו הופקד בבית המשפט באותו זמן?

במקרה של משפט בסוף היום, אפשר יהיה להציג את המסמך החתום שהופקד בידי הנוטריון?

סוגיה מאתר משרד המשפטים

אישור של נוטריון יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי ללא צורך בראיה נוספת (סעיף 19 לחוק). אולם אין בכך כדי להיחשב כאילו הופקד בבית משפט.

באם מדובר בצוואה, כי אז עריכת צוואה בפני נוטריון נחשבת כצוואה בפני רשות.