מרכז מידע לנוטריון

חסוי ופסול-דין

מיהו פסול דין ואילו פעולות משפטיות ניתן לבצע בתרחיש של פסול דין?
האם נוטריון רשאי להחתים חסוי על צוואה?

חוק הכשרות המשפטית : פסול דין

פעולות של קטין
4. פעולה משפטית של קטין טעונה הסכמת נציגו; ההסכמה יכולה להינתן מראש או למפרע לפעולה מסויימת או לסוג מסויים של פעולות. יכול נציגו של קטין לבטל הסכמתו לפעולה כל עוד לא נעשתה הפעולה.

ביטול פעולות של קטין
5. פעולה משפטית של קטין שנעשתה שלא בהסכמת נציגו ניתנת לביטול –
(1) על ידי נציגו, ואם אין לקטין נציג – על ידי היועץ המשפטי לממשלה, תוך חודש ימים לאחר שנודע להם על הפעולה;
(2) אם לא נודע לנציג או ליועץ המשפטי לממשלה על הפעולה – על ידי הקטין, תוך חודש ימים לאחר שהיה לבגיר.

סייג לביטול פעולות
6. פעולה משפטית של קטין שדרכם של קטינים בגילו לעשות כמוה, וכן פעולה משפטית בין קטין לבין אדם שלא ידע ולא היה עליו לדעת שהוא קטין, אינה ניתנת לביטול כאמור בסעיף 5, אף שנעשתה שלא בהסכמת נציגו, אלא אם היה בה משום נזק של ממש לקטין או לרכושו.

פעולות בטלות
6א. פעולה משפטית של קטין שהיא רכישת נכס באשראי או במקח-אגב-שכירות, שכירות נכס או קבלת שירות באשראי, אין לה תוקף, על אף האמור בסעיפים 5 ו-6, כל עוד לא באה עליה הסכמת נציגו; לענין סעיף זה, "אשראי" – לרבות תשלום בשיעורים.
פעולות טעונות אישור בית המשפט
7. פעולה משפטית של קטין טעונה אישור בית המשפט אם היתה טעונה אישור כזה אילו נעשתה בידי נציגו; ואין תוקף לפעולה כל עוד לא בא עליה אישור בית המשפט.

הכרזת פסלות
8. אדם שמחמת מחלת-נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לעניניו, רשאי בית המשפט, לבקשת בן-זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, ולאחר ששמע את האדם או נציגו, להכריזו פסול-דין.

פעולות של פסול-דין
9. על פעולה משפטית של מי שהוכרז פסול-דין יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות הסעיפים 4 עד 7.

ביטול ההכרזה
10. אדם שהוכרז פסול-דין, רשאי בית המשפט, לבקשתו, לבקשת בן-זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, ולאחר ששמע את פסול הדין, לבטל את הכרזת הפסלות אם מצא שההכרזה לא היתה מוצדקת או שהתנאים להכרזה חדלו להתקיים.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

חתימת פסול דין על מסמך נוטריוני

האם פסול דין יכול לחתום על מסמך נוטריוני ?
כן, אך לא באופן אישי, אלא באמצעות אפוטרופסו או נציגו החוקי. על הנוטריון לבקש תחילה, שתוגש לו ראיה בכתב להנחת דעתו בדבר זכותו של הנ"ל לחתום בשם פסול הדין (ראה תקנה 3 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז – 1977). על הנוטריון לצרף לעותק האישור שישמור בידיו, את הראיה בכתב, ויציין באישורו את מהותה, מי הוציאה ואת מועד הוצאתה.

שאילתא שנידונה בועדת הנוטריונים במרץ 2003

עשיית צוואה ע"י חסוי שלא הוכרז פסול-דין

26. צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה

חוק הירושה, סעיף 26

האם נוטריון יכול להחתים חסוי על צוואה נוטריונית?

נוטריון מבקש לערוך צוואה של חסוי אשר אובחן ע"י רופא מומחה כ-"חולה נפש". בצו בית משפט שבו נקבע לו אפוטרופוס לא נאמר במפורש שהוא "פסול דין". משיחה עם הפסיכיאטר עולה, כי הבנתו מוגבלת, אולם הוא מתקשר ומסוגל להבנה בסיסית. הוא מתגורר בכפר מוגן ונתון תחת מסגרת של פיקוח והשגחה, אולם אינו נחשב מוסד סגור. החסוי הוא בגיר, יתום מהוריו. אפוטרופוסיו המטפלים בו הינם קרובי משפחתו היחידים. לדברי הפסיכיאטר הם מטפלים בו במסירות, עומדים עימו בקשר ישיר, הוא מכיר אותם ומביע רצון בשמירה על קשר איתם וכיו"ב. מאחר שהם אינם קרובי משפחה ישירים, הם אינם יורשיו על פי חוק הירושה, ועל כן נדרשת צוואה.

עו"ד יוסף קמפר, יו"ר ועדת הנוטריונים, ממליץ לנוטריון כדלקמן:
1. לפעול לפי הוראות החוק הנ"ל.
2. לתעד בתרשומת בכתב או בתיעוד אחר כלשהו (שמע, וידיאו וכיו"ב) את השתלשלות העניינים, ובעיקר, (א) את הקראת הצוואה בפני המצווה, (ב) את הבנתו של המצווה בדבר משמעות כל אחת מן ההוראות של הצוואה, (ג) את חופשיות הרצון של המצווה.
3. מבלי להידרש, האם המקרה שבנדון נופל בגדר תקנה 4 (ה) הנ"ל, מומלץ לנוטריון לדרוש כי תומצא לו התעודה הרפואית מאת רופא מומחה (פסיכיאטר) בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה לתקנות הנוטריונים, ותירשם השעה שבה ניתנה ונחתמה התעודה ע"י הרופא, שתהיה זהה לשעה שתירשם בטופס האישור הנוטריוני לאישור הצוואה עצמו.
4. למרות האמור לעיל, אם יש לנוטריון ספק כלשהו בדבר חופשיות הרצון של המצווה, או בהבנתו של משמעות הצוואה, עליו לסרב לתת את האישור. לכך הוא קיבל סמכות ואחריות מלאות מאת המחוקק.

שאילתא שנידונה בועדת הנוטריונים ביולי 2015

נוטריונים ממליצים על נוטריונט

ממליץ בחום על נוטריונט. תוכנה מצוינת , חוסכת זמן ומאוד נוחה לשימוש. צוות מיומן ומקצועי שנותן מענה במהירות וביעילות על כל שאלה או בעיה.
לאתר המשרד...

עו"ד ונוטריון אילן קמינצקי,

ירושלים

ברצונינו להודות לנוטריונט על המערכת הידידותית, יעילה, חוסכת זמן ומהירה... מאז שמשרדנו החל לעבוד עם נוטריונט עבודתנו הפכה ליותר קלה ויעלה. ממליצים בחום על נוטריונט. יישר כוח וכל הכבוד.

עו"ד ונוטריון מוחמד דראוושה,

עפולה

אנחנו שמחים להמליץ על נוטריונט כי התוכנה קלה וידידותית לשימוש, חוסכת לנו זמן יקר ומרכזת מידע חשוב.
לאתר המשרד...

עו"ד ונוטריון מאיה וייס-טמיר,

רחובות

הנני ממליץ בחום על מינוי לאתר נוטריונט. השירות אדיב, מהיר ומסור. התוכנה קלה וידידותית ומפשטת את עבודת הנוטריון. התמורה שווה בהחלט.

עו"ד ונוטריון שלומי נעמן,

שלומי

... פתאום התגלה לי עולם ומלואו של נוחות . הכל נגיש, הכל פשוט... צוות התמיכה , בסובלנות, מסביר יום יום את אופן העבודה עם התוכנה ומעניק ליווי ומענה לכל שאלה. אני ממליץ בחום על נוטריונט. אני שמח על הצטרפותי ובטוח שגם אתם לא תצטערו.

עו"ד ונוטריון שחדה אבן ברי,

באר שבע

תוכנה מצוינת, נוחה וידידותית אשר מקלה ומייעלת מאוד את העבודה. צוות זריז, שירותי ומקצועי. מומלץ בחום.
לאתר המשרד...

עו"ד תומר ונוטריון ח. הנריק ריטרסקי,

בני ברק

נוטריונט היא לכל הפחות המצאה גאונית! חסכון זמן, יעילות, עדכון טפסים בהתאם לתקנות והכי חשוב - זמינות של השירות באופן אישי. תמיד אדיב, סופר מקצועי ונכון לסייע. תענוג. מאחל לנוטריונט הצלחה וצמיחה. תודה רבה!

עו"ד ונוטריון ודים מילמן,

בית דגן

ממשק פשוט, יעיל, נוח לשימוש. חישוב אוטומטי של שכר הטרחה. הוצאת אישורים תוך שתיים-שלוש דקות בלבד. שירות לקוחות מצוין, מענה מהיר לכל בעיה.

עו"ד ונוטריון איריס אסא בריינין,

גבעתיים

הדגמות

אישור נוטריון מודפס :
ההדגמה שתהפוך אתכם למקצוענים בנוטריונט

אישור נוטריון דיגיטלי :
ההדגמה היחידה שנוטריונים צריכים לראות

מרכז מידע לנוטריון

אישור נוטריון אלקטרוני נוטריונט

אימות זהות החותם/ המצהיר

אימות זהות של הלקוחות הוא הצעד הראשון עבור אישור נוטריון תקין.
חובה להקפיד על תעודה מזהה עדכנית ותקפה, בשימת לב להנחיות המיוחדות בתקנות.

אגרת נוטריון

אגרת נוטריון היא תשלום שנתי מחייב עבור כל נוטריון בישראל.
סכומי האגרות קבועות בתקנות הנוטריונים ויעודכנו אחת לשנה ב- 1 לינואר כל שנה.

אישור העתק של מסמך

אישור העתק של מסמך

אישור העתק של מסמך ינתן רק כאשר הנוטריון דובר את שפת המסמך. במקרה שהשפה אינה ידועה לנוטריון, נדרשת הצהרת מתרגם.

סגור מסמך
דילוג לתוכן