אישור נוטריון אלקטרוני דיגיטלי

חובת התייצבות בפני הנוטריון

,,,

חובת התייצבות

סעיף 11 לחוק הנוטריונים התשל"ז-1977

11. לא יאמת נוטריון חתימתו של אדם על מסמך אלא אם החותם עמד לפניו, זוהה וחתם בפניו על המסמך

האם אפשר לאגד מספר מסמכים של אותו לקוח במסמך אחד?

סוגיה מהמחלקה לרישוי נוטריונים

ניתן לאגד באותו מסמך נוטריוני אימות חתימה של כמה מסמכים ע"י אותו אדם.
יש לפרט בטופס כי האדם חתם על מסמכים המסומנים א', ב', ג', וכו' ולציין על הנספחים את מספרם

חובת התייצבות באישור נוטריון אלקטרוני

תקנות הנוטריונים (תיקון 2021)

19א.  נוטריון רשאי לערוך אישור נוטריוני אלקטרוני, ויחולו ההוראות האלה:

(1)  נדרש אדם הניצב לפני הנוטריון לחתום בפניו על מסמך, יחתום בפני הנוטריון בחתימה ידנית או בחתימה אלקטרונית;

 

כיצד ינוסח אימות חתימה כאשר מועד ההתייצבות והחתימה התקיים במועד א’,
ומועד הוצאת האישור הנוטריוני התקיים במועד ב’?

סוגיה מהמחלקה לרישוי נוטריונים

בטופס מס' 1 טופס אימות חתימה, ישנם שני תאריכים שעל הנוטריון למלא: היום בו חתם הלקוח מייפה הכח, והתאריך בו אישר הנוטריון את החתימה. הכלל הוא כי הפעולה הנוטריונית והחתימה יתבצע באותו מועד.
רק במקרים מיוחדים, בהם לא ניתן לעשות כן, כמו במקרה של חתימת הלקוח מחוץ למשרד או מתן שירות בחו"ל, יישא האישור שני מועדים- את מועד החתימה של הלקוח ואת מועד הוצאת האישור הנוטריוני.
(עו"ד ונוטריון יונה דה לוי (דיני הנוטריון ותולדותיהם), עמוד 269)
המספור של הטופס יינתן במועד הוצאת האישור הנוטריוני, למרות שנחתם עוד קודם לכן.

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך
דילוג לתוכן