ביטול אישור נוטריון שגוי

תיקונים באישור נוטריון

תגיות:
ביטול אישור נוטריון שגוי

האם מותר לנוטריון לבצע תיקונים ביפויי כח ובאישורים נוטריוניים לאחר שכבר הוצאו?

שאילתא שנידונה בועדת הנוטריונים במרץ 2003

תקנה 12(ד) לתקנות הנוטריונים, התשל"ז – 1977 קובעת: "הוצא אישור נוטריוני, לא יעשה הנוטריון ולא ירשה לאחר לעשות שינוי, ביטול או מחיקה בו ובמסמך שלגביו ניתן האישור". לפי התקנה הנ"ל חל איסור תיקון באישור הנוטריוני ובמסמך שלגביו הוא ניתן לאחר הוצאתם.
המחוקק לא הבדיל בין תיקון קטן או גדול

כיצד על הנוטריון לפעול במקרה שנדרש תיקון באישור הנוטריוני?

שאילתא שנידונה בועדת הנוטריונים במרץ 2003

        אם הטעות במסמך המקורי היא של מבקש השירות (או הבנק שלו או כיו"ב) – יש לבטל את האישור המקורי (השגוי), להוציא אישור חדש ולגבות את השכר הקבוע בהודעת הנוטריונים (שכר שירותים) בשל האישור החלופי.

    ועדת הנוטריונים היתה ערה לבעייתיות בנושא, בפרט כשמדובר במקרה שהטעות באישור היא של הנוטריון. הועדה עוסקת בתיקון התקנות כך שאפשר יהיה לתקן "טעות סופר". עד לתיקון התקנות – חל הדין כמפורט בסעיף 1 דלעיל.
אם הטעות באישור הנוטריוני היא של הנוטריון – המוציא אישור חלופי – הדבר מהווה טעם מספיק לאי גביית שכר, ועליו לציין זאת באישור החלופי בהתאם לתקנה 17(ב) לתקנות הנוטריון, התשל"ז – 1977, הקובעת: "לא גבה הנוטריון את השכר מגיע לו בעד האישור – יציין באישור את הסיבה לאי גבייתו"

תיקון טעות באישור אימות חתימה על ייפוי כוח, במקרה של טעות סופר

סוגיה מהמחלקה לרישוי נוטריונים

מה לעשות כאשר נוטריון הוצא אישור נוטריוני של אימות חתימה על ייפוי כוח, כאשר נעשתה טעות סופר ע"י הנוטריון בשמו של הלקוח על האישור הנוטריוני, והלקוח לא השתמש באישור? (בייפוי הכוח ובתעודת הזהות השם רשום בצורה נכונה).?

לא ניתן לתקן אישור נוטריוני שיצא ממשרדו של נוטריון.
על כן, הנוטריון יבקש מהלקוח להחזיר את האישור אליו, ירשום על שני ההעתקים הערה בכתב יד – כי האישור הנוטריוני מבוטל ואת הסיבה לביטולו (כגון טעות סופר) יחד עם התאריך ויוציא אישור חדש, עם מספר חדש ותאריך חדש.

במקום לרשום הערה על העותק של הלקוח, ניתן גם להשמיד את ההעתק שהתקבל מהלקוח אולם יש לשמור על ההעתק המקורי של הנוטריון עליו תירשם ההערה כאמור, יחד עם ייפוי הכוח וצילום תעודת הזהות.

בספר הנוטריונים יש לרשום את האישור החדש ולציין בהערה כי הוצא במקום האישור הישן יחד עם מספרו. ליד האישור המקורי יש לרשום כי הוא בוטל ובמקומו יצא אישור חדש יחד עם ציון מספר האישור.

כמובן אין לגבות שכר טרחה עבור הוצאת האישור החדש ויש לרשום בשכר הטרחה כי לא נגבה שכר בשל טעות הנוטריון.

יש להשתדל להוציא את האישור החדש על סמך ייפוי כוח שייחתם מחדש (בין אם הלקוח ימציא ייפוי כוח חדש מהבנק או ממי שערך אותו, או יוכן ייפוי כוח חדש במשרד הנוטריון).

מדריך כיס לנוטריון 2020
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
מדריך כיס לצוואה נוטריונית 2020
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980