ביטול אישור נוטריון


ביטול מסמך נוטריוני

סוגיה מאתר משרד המשפטים

מה לעשות כאשר נוטריון הוצא אישור נוטריוני של אימות חתימה על ייפוי כוח, כאשר נעשתה טעות סופר ע"י הנוטריון בשמו של הלקוח על האישור הנוטריוני, והלקוח לא השתמש באישור? (בייפוי הכוח ובתעודת הזהות השם רשום בצורה נכונה).

לא ניתן לתקן אישור נוטריוני שיצא ממשרדו של נוטריון. על כן, הנוטריון יבקש מהלקוח להחזיר את האישור אליו, ירשום על שני ההעתקים הערה בכתב יד - כי האישור הנוטריוני מבוטל ואת הסיבה לביטולו (כגון טעות סופר) יחד עם התאריך ויוציא אישור חדש, עם מספר חדש ותאריך חדש.

במקום לרשום הערה על העותק של הלקוח, ניתן גם להשמיד את ההעתק שהתקבל מהלקוח אולם יש לשמור על ההעתק המקורי של הנוטריון עליו תירשם ההערה כאמור, יחד עם ייפוי הכוח וצילום תעודת הזהות.
בספר הנוטריונים יש לרשום את האישור החדש ולציין בהערה כי הוצא במקום האישור הישן יחד עם מספרו. ליד האישור המקורי יש לרשום כי הוא בוטל ובמקומו יצא אישור חדש יחד עם ציון מספר האישור.

כמובן אין לגבות שכר טרחה עבור הוצאת האישור החדש ויש לרשום בשכר הטרחה כי לא נגבה שכר בשל טעות הנוטריון.

יש להשתדל להוציא את האישור החדש על סמך ייפוי כוח שייחתם מחדש (בין אם הלקוח ימציא ייפוי כוח חדש מהבנק או ממי שערך אותו, או יוכן ייפוי כוח חדש במשרד הנוטריון).