אישור נוטריון מחוץ לישראל

אישור נוטריון מחוץ לישראל

תגיות:
אישור נוטריון מחוץ לישראל

מה היקף סמכותו של נוטריון לבצע פעולות נוטריוניות בחו"ל?

סוגיה מאתר משרד המשפטים

"אין איסור בחוק הנוטריונים על נוטריון ישראלי לעשות פעולה בחו"ל, כאשר לפעולה הנוטריונית יש זיקה לישראל, כגון: ייפוי כח לגבי מקרקעין בישראל או פעולה נוטריונית בחו"ל של אזרח ישראלי.

בדיון שהתקיים במשרד המשפטים ביום 08.03.11, בשאלת תוקפם של מסמכים שנערכו בחו"ל בידי נוטריון או עו"ד ישראלי, נקבע כי יש לפרש את הדין כמתיר פעולה בחו"ל, בכפוף למגבלות הדין החל במדינה בה פועל הנוטריון. יחד עם זאת, כל רשות בישראל יכולה לקבוע לעצמה את דרכי ההוכחה של מסמכים שנערכו בחו"ל.

יצויין כי בדיון זה לא הוכרעה השאלה בדבר הסמכות לעריכת תצהיר בחו"ל, כיוון שתוקפו של התצהיר תלוי בשאלת תקפות האזהרה הניתנת מחוץ לתחומי מדינת ישראל.אשר על כן, נוטריון ישראלי יכול לערוך מסמכים נוטריוניים בחו"ל, תוך מתן שימת לב לנקודות הבאות:
1. הדין המקומי אינו שולל את הפעולה הן מבחינת הדין הנוטריוני המקומי והן מבחינת דיני המסמך מקומי
2. האישור הנוטריוני תקין ותקף מבחינת דיני הנוטריון הישראליים
3. המסמך תקף בישראל מבחינת הדינים האחרים הרלוונטים לפעולה

אופציות נוספות העומדות בפני הלקוח הן:
חתימה על המסמך בפני נוטריון מקומי ואישור של חתימתו בחותמת אפוסטיל או חתימות אחרות (בשים לב האם המדינה חתומה על אמנת האג).
או חתימה בפני הקונסוליה הישראלית כחתימה בפני נוטריון.

כמו כן, ככל שהמסמך נועד להצגה בפני רשות בישראל, יש לוודא מבעוד מועד כי הרשות אליה מיועד המסמך מכירה במסמכים מסוג ובנוסח הנערך.

אם הנוטריון מבצע פעולה בחו"ל, לגבי מסמך המיועד לשימוש בארץ, עליו לנהוג על פי החוק והתקנות הרלוונטיים בישראל, גם אם אמצעי הזיהוי במדינה בה הוא מבצע את הפעולה הם נוספים.

למידע נוסף ראו בירור זהות החותם

תוקף אימות חתימה בבית הלקוח במדינה זרה

סוגיה מאתר משרד המשפטים

כאשר מדינה זרה אינה כלולה באמנת האג, והלקוח אינו יכול להתייצב בפני השגרירות הישראלית באותה המדינה, אך ישנו נוטריון שיכול להגיע לביתו של הלקוח על מנת להחתים אותו – איך ניתן לאשר את חתימתו של הנוטריון על ייפוי הכח, בכדי שהחתימה שלו ושל הלקוח תהיה תקפה בישראל?

"יש לפנות לנוטריון מקומי (באותה מדינה זרה) על מנת לאשר את החתימה, לאחר מכן לאמת את החתימה במשרד החוץ המקומי, (לעיתים נדרש לאמת את החתימה במשרד המשפטים המקומי קודם לכן) ואת חתימת משרד החוץ המקומי לאמת בקונסוליה הישראלית במקום

כיצד יש לנהוג במסמך המיועד לשמש כראיה במדינת ישראל ונחתם בלבנון - מדינה שאין בה נציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל?

סוגיה מאתר משרד המשפטים

יש לפעול כדלקמן:
1. את חתימת הנוטריון הלבנוני יש לאמת במשרד החוץ הלבנוני.
2. חתימת משרד החוץ הלבנוני תאומת ע"י נציג רשמי של מדינה שלישית שיש לה נציגות בלבנון והמקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל, היינו שיש לה גם נציגות בישראל.
3. חתימת הנציג הרשמי של המדינה השלישית תאומת במשרד החוץ של אותה מדינה שלישית.
4. נציג ישראל יאמת את חתימת משרד החוץ של המדינה השלישית או לחילופין יש לאמת את המסמך באישור אפוסטיל של המדינה השלישית.

(ספרו של יונה דה-לוי "דיני הנוטריון ותולדותיהם" עמ' 206).

האם אישור הסכם אשר נחתם בחו"ל ואומת ע"י נוטריון מקומי בתוספת אפוסטיל, מספיק או שיש לבצע פעולות נוספות?

סוגיה מאתר משרד המשפטים

תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), תשל"ז – 1977, קובעות כי לגבי מסמך ציבורי שנערך או הוצא במדינת האמנה… יכול שתבוא תעודה לפי האמנה, במקום אימותו (סעיף 3).
על כן מסמך שנחתם ע"י נוטריון מקומי (בחו"ל) ואושר בחותמת אפוסטיל, הוא תקין וניתן לקבלו.

מי מוסמך להוציא אפוסטיל בחו"ל?

סוגיה מאתר משרד המשפטים

כל מדינה קובעת זאת בתקנות כפי שנקבע בישראל בתקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), תשל"ז – 1977. על כן כדי לבדוק האם הרשות המוסמכת חתמה בחותמת אפוסטיל יש לבדוק זאת בתקנות הרלוונטיות במדינה זו

כיצד על הנוטריון לזהות את מבצע הפעולה בעת ביצוע פעולה בישראל או בחו"ל?

סוגיה מאתר משרד המשפטים

כאשר הנוטריון מבצע פעולה בישראל, חל סעיף 2 לתקנות הנוטריונים תשל"ז – 1977.
(א) נוטריון המתבקש לאמת חתימה על מסמך, לקבל ולאשר תצהיר או הצהרה אחרת או לאשר את עשייתה של פעולה אחרת על ידי אדם פלוני הניצב בפניו או לאשר שאדם פלוני חי, חייב תחילה לברר את זהותו של אותו אדם כמפורט בתקנה זו.
(ב) הוכחת הזהות היא באחת הדרכים האלה: (1) בידיעה אישית של הנוטריון (2) בדרכון או בתעודת זהות המניחה את דעתו של הנוטריון, או בתעודה ציבורית אחרת שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפני והנושאת את תצלומו.
(ב1) על אף האמור בתקנת -משנה (ב), הוכחת הזהות של חותם על יפוי כוח לביצוע עיסקה במקרקעין היא בתעודת זהות או בדרכון בלבד.
(ג) הנוטריון יציין באישור הנוטריוני את הדרך שבה הוכחה זהותו של האדם שניצב בפניו.

אם הנוטריון מבצע פעולה בחו"ל, לגבי מסמך המיועד לשימוש בארץ, עליו לנהוג על פי החוק והתקנות הרלוונטיים בישראל, גם אם אמצעי הזיהוי במדינה בה הוא מבצע את הפעולה הם נוספים.

מדריך כיס לנוטריון 2020
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
מדריך כיס לצוואה נוטריונית 2020
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
אמנת האג
אמנת האג

אמנת האג אתר אמנת האג רשימת המדינות החברות באמנה אמנת האג: תקנות לביצוע תקנות לביצוע

קראו עוד »

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980