שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
נוטריון שכר וניהול ספרים

שכר נוטריון: אי-גביה

,,,
נוטריון שכר וניהול ספרים

אי-גביה של שכר נוטריון

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) (תיקון) פברואר 2017

אתר משרד המשפטים פברואר 2017

ביום 13/02/2017 תוקנו תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) (תיקון), התשע"ז – 2017 ותקנות הנוטריונים (תיקון), התשע"ז – 2017.
בהתאם לתקנות, נוטריון רשאי לתת למבקש שירות פטור חלקי או מלא מתשלום שכר שירותים במקרים הבאים:
1. מבקש השירות הוכיח לנוטריון כי הוא חסר אמצעים
2. מבקש השירות המציא לנוטריון אישור כי הוא "עולה חדש"/תושב חוזר" וטרם עברו 7 שנים מיום שעלה
3. השירות התבקש עקב טעות של הנוטריון.
התקנות נכנסו לתוקף ביום פרסומן (13/02/2017). לצפייה בפרסום הקליקו כאן

הקליקו על התמונה לקריאת התיקון:

תרנות הנוטריונים - שכר שירותים - תיקון 2017תקנות נוטריונים - שכר שירותים - תיקון - 2017 - ב

פרוטוקול ישיבת ועדת נוטריונים פברואר 2017

השכר שגובים הנוטריונים בגין שירותיהם הוא קבוע ומתעדכן מידי שנה על ידי משרד המשפטים.
סעיף 34(5) לחוק הנוטריונים קובע, שגבייה או דרישת שכר שהוא למטה מן הקבוע  מכוחו של החוק "ללא טעם מספיק" מהווה עבירת משמעת. תקנה 17 מאפשרת לנוטריון לרשום על האישור את הסיבה לאי גביית השכר, אך אינה מפרטת, באלו מקרים יוכל הנוטריון שלא לגבות שכר.
במהלך השנים התקבלו בלשכה פניות רבות של נוטריונים, שביקשו לתת הנחות בשכ"ט ללקוחות נזקקים, מעוטי יכולת, עולים חדשים וכיו"ב. הם ביקשו את הנחיות הלשכה על מנת שלא להיות חשופים לדין משמעתי בשל גביה שלא בהתאם לתעריף הקבוע שמפרסם משרד המשפטים.
ועדת הנוטריונים של הלשכה גיבשה בעבר (בישיבתה מיום 6.1.03) מדיניות, לפיה יוכל הנוטריון לתת הנחה במספר מקרים, ביניהם: שירות לקולגה או למי שהוא חוסר אמצעים או מוגבל מאד, שירות לעולים חדשים (לתקופה מוגבלת) או עקב טעות של נוטריון בעריכת המסמך.
ביום 13.2.17 פורסמו תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) (תיקון), התשע"ז – 2017, המסדירות את התנאים למתן פטור מלא או חלקי מגביית שכר, ומאפשרות לנוטריון להפעיל שיקול דעת שלא לגבות שכר, כולו או חלקו, בעד שירות שנתן בהתקיים אחד התנאים: שירות למי שהוא חסר אמצעים, שירות לעולה חדש או לתושב חוזר או עקב טעות של נוטריון בעריכת המסמך.
משרד המשפטים אימץ את מדיניות ועדת הנוטריונים, שסברה, שיש להסדיר את המקרים בהם יוכל הנוטריון לתת הנחה מבלי להיות חשוף לדין משמעתי, גם אם אין חפיפה מלאה בין מקרי הפטור שהציעה הוועדה בזמנו למקרים שהוסדרו לבסוף בתקנות.

שימת הלב,  כי על פי התקנות אין אפשרות לנוטריון לפטור מתשלום או לתת הנחה לקולגה, עמית למקצוע – עו"ד או נוטריון.

יובהר, למען הסר ספק, כי החלטתה הקודמת של הוועדה מיום 6.1.03  בטלה בעקבות הסדרת הנושא בתקנות, והן המחייבות את הנוטריון בעת גביית השכר עבור השירות הנוטריוני.

מדריך כיס לנוטריון 2020
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
מדריך כיס לצוואה נוטריונית 2020
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

1 מחשבה על “שכר נוטריון: אי-גביה”

 1. פינגבאק: אישור נוטריון ללא שכר טרחה | נוטריונט | ממשק ניהול למשרדי נוטריון

סגור לתגובות

סגור מסמך

ביטול אישור שגוי או נטוש

הנחיות: ביטול אישור שגוי או נטוש

שימו לב:
כאן מבטלים אישור שנרשם ביומן ושנתגלתה בו טעות,
או שהלקוח לא הגיע לאסוף אותו.
(זהו אינו אישור ביטול של מסמך נוטריוני לבקשת הלקוח)

הקליקו על ההנחיות למידע על תהליך הביטול (2 דקות):

לאישור שננטש ע"י הלקוח: משאירים אותו כמות שהוא
לאישור שגוי שנמסר ללקוח: הלקוח חייב להחזיר את האישור, ומומלץ מאוד שיחזיר גם את העותקים, אם יש
לאישור שגוי שתויק בקלסר הנוטריון: להוציאו מהקלסר

מפרידים את הנספחים מהאישורים השגויים:
1.  לפתוח את סיכות-השדכן ואת הסרט האדום ולהפריד את הנספחים מהאישורים השגויים 
2.  אם יש עותקים שגויים: להפריד מהם את הנספחים ולזרוק את העותקים
3.  לשמור את כל הנספחים בצד; הם יצורפו לאישורים המתוקנים בהמשך

מסמנים על האישורים השגויים שהם מבוטלים:
1.  להשאיר רק את המקור השגוי של הלקוח ואת המקור השגוי של הנוטריון 
2.  לסמן קרוס // על שני האישורים השגויים ולכתוב בגדול:
/ אישור שגוי ומבוטל – כל העותקים מבוטלים /

 1. מקליקים על  היומן שלי > מקליקים על מספר האישור השגוי >  מקליקים על "בטל אישור"
 2. ממלאים את טופס הביטול: זה לוקח 20 שניות! 
 3. מדפיסים את האישור ומקליקים על שמור ועדכן ביומן
  (שכר הנוטריון ביומן יתקזז בהתאם)

לאחר שהביטול נרשם ביומן, יש להקליק על כפתור המשך ביטול 
ולהמשיך לסעיף 4 (זה קצר מאוד!)

 1. לשדך לאישורים שהודפסו עכשיו את האישורים השגויים
 2. לחתום על אישורי הביטול, לשים מדבקה, חותם וחותמת
  (אין צורך בסרט אדום)
 3. לתייק את אישור הביטול בקלסר הנוטריון.
  ניתן למסור ללקוח את המקור השני של הביטול
 1. להכין אישור חדש, מתוקן, כרגיל
 2. לשנות את תאריך ההתייצבות של הלקוח לתאריך ההתייצבות המקורי
  (שנקוב באישור השגוי)
 3. להדפיס את האישור החדש ולשדך לו את הנספחים ששמרנו בצד (בשלב 2). להמשיך כרגיל, בהתאם להנחיות מימין.
נוטריונט | כניסה לנוטריון
ספר נוטריון אוטומטי
היומן שלי