אישור העתק של מסמך

העתק של מסמך

,,,
אישור העתק של מסמך

אישור העתק של מסמך

סעיף 14 לחוק הנוטריונים

14.(א)12. לא יאשר נוטריון שמסמך פלוני הוא העתק נכון מהמקור, אלא אם המקור הוצג לפניו והוא השווה זה אל זה ומצאם שווים

אישור העתק כאשר הנוטריון אינו מבין את השפה

סוגיה מהמחלקה לרישוי נוטריונים

יש צורך בהבנת המסמך על מנת לאשר העתק שלו.
סעיף 12 לחוק הנוטריונים, תשל"ו – 1976 מציין כי: "לא יאשר נוטריון מסמך פלוני הוא העתק נכון מהמקור, אלא אם המקור הוצג לפניו והוא השווה זה אל זה ומצאם שווים".
תקנה 7 (א) לתקנות דורשת כי נוטריון לא ייתן אישור לגבי מסמך שנערך בשפה שאינה ידועה לו אלא אם הוא מלווה בתרגום.
ישנם שיקולים שונים לגבי החיוב של הנוטריון להבין את תוכן המסמך ובהם:

1. על הנוטריון להכיר את השפה כדי שלא ייווצר מצב של אישור מסמך שאינו חוקי מבחינת התוכן (יונה דה-לוי בספרו "דיני הנוטריון ותולדותיהם", עמ' 180).

2. על הנוטריון להיות מסוגל לקרוא את המקור ואת ההעתק על מנת להשוות ביניהם (כמובן יש לבצע את הצילום במשרדו של הנוטריון).

3. על הנוטריון לדעת באיזה שפה מדובר, לצורך השלמת טופס מס' 5, הדורש להשלים את שם השפה. באם הנוטריון אינו מכיר את השפה, לעיתים גם לא יידע באיזה שפה מדובר.

אולם, אם רוב המסמך כתוב בשפה המובנת לנוטריון והכיתוב בשפה שאינה מוכרת לו הוא טפל למסמך, נראה כי ניתן יהיה לתת אישור העתק נכון מהמקור.
יש לנקוט במשנה זהירות כאשר ניתן אישור במקרה זה, כגון: צילום ההעתק במשרדי הנוטריון, תרגום במקרים מתאימים ואף אי עריכת האישור במקרים מסוימים.
כמובן, האמור מדובר רק במסמך של אישור העתק. בכל מקרה אחר יש צורך בהבנת המסמך ע"י תרגום

אישור העתק של מסמך רב-לשוני

שאילתא שנדונה בועדת נוטריונים ביולי 2014

על פי תקנה 7 לתקנות הנוטריונים, נוטריון לא ייתן אישור לגבי מסמך שנערך בשפה שאינה ידועה לו.
מחד, הנוטריון לא יוכל לאשר את המסמך, אם אין תרגום מוסמך שלו. מאידך, לגבי תעודת זהות או דרכון שיש בהם גם פרטים בשפה נוספת שאינה ידועה לנוטריון, שם לכאורה זה מותר, שכן מניחים שהנתונים בשפה האחרת הם זהים לאלה בשפה המובנת לנוטריון.
הוועדה מציעה להעביר את השאילתא בסוגיית אישור העתק בשפה לא ידועה לתגובת מנהלת המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים לצורך קבלת הנחייה רשמית בנושא

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך
דילוג לתוכן