נספחים לאישור נוטריון

נספחים אישור נוטריון

סימון נספחים סעיף 11 לתקנות הנוטריונים 11. הנספחים המצורפים לאישור נוטריוני יסמן אותם הנוטריון כל אחד באות או במספר, יחתום על כל עמוד שלהם בראשי תיבות של שמו ויטביעם בחותמו. הבהרות מועדת ביקורת נוטריונים במשרד המשפטים, 2008 תקנה 11 לתקנות: על פי תקנה זו, על הנספחים המצורפים לאישור הנוטריוני להיות מסומנים על ידי הנוטריון, כל …

נספחים לאישור נוטריון לקריאה »