חתימה

חותם וחותמת הנוטריון

חתימה וחותם הנוטריון סעיף 18 לתקנות הנוטריונים 2. (א) 18. (א) אישור נוטריוני ייחתם ביד הנוטריון ויוטבע בחותמו.(ב)החותם יהיה של מתכת וצורתו לפי אחת הדוגמאות שבתוספת השלישית.(ג) אישור נוטריוני של מי שמונה לפי סעיף 50 לחוק להשתמש בסמכויות נוטריון ייחתם בידו ויוטבע בחותם מתכת בו מופיעים סמל המדינה ושם בית המשפט שבו הוא ממלא תפקיד, …

חותם וחותמת הנוטריון לקריאה »

אישור חיים

נוטריון: אתיקה מקצועית

חובת ההתייצבות סעיף 16 לחוק הנוטריונים 16. לא יאשר נוטריון כי ביום פלוני היה אדם פלוני בחיים אלא אם עמד לפניו האדם באותו יום וזוהה דרישת החתימה סעיף 16 לתקנות הנוטריונים 16. לאישור של נוטריון שאדם פלוני נמצא בחיים תצורף גם חתימתו של אותו אדם שניתנה בפני הנוטריון; אולם אם נבצר מאותו אדם לחתום, יציין …

אישור חיים לקריאה »

נספחים לאישור נוטריון

נספחים אישור נוטריון

סימון נספחים סעיף 11 לתקנות הנוטריונים 11. הנספחים המצורפים לאישור נוטריוני יסמן אותם הנוטריון כל אחד באות או במספר, יחתום על כל עמוד שלהם בראשי תיבות של שמו ויטביעם בחותמו. הבהרות מועדת ביקורת נוטריונים במשרד המשפטים, 2008 תקנה 11 לתקנות: על פי תקנה זו, על הנספחים המצורפים לאישור הנוטריוני להיות מסומנים על ידי הנוטריון, כל …

נספחים לאישור נוטריון לקריאה »

קטין: כשרות משפטית

נוטריון קטין

בירור הכשרות המשפטית סעיף 4 לתקנות הנוטריונים התשל"ז-1977 4. (א) נתבקש נוטריון לערוך אישור על עשיית פעולה בפניו, יברר תחילה אם הניצב בפניו כשיר לעשייתה של הפעולה מבחינת גילו.(ב) האמור בתעודת הזהות או בדרכון של הניצב בפניו או בתעודה ציבורית אחרת ישמש ראיה לדבר אם הניצב קטין או בגיר.(ג) היתה הפעולה של קטין טעונה הסכמה …

קטין: כשרות משפטית לקריאה »

סגור מסמך
דילוג לתוכן