ארון ברזל

חותם הנוטריון : איסור הוצאת חותם מהמשרד

מעמד הנטוריון

משרדו של הנוטריון סעיף 26 לתקנות הנוטריונים 26. (א) נוטריון יודיע למנהל הכללי של משרד המשפטים עם תחילת כהונתו על מען משרדו, וכן יודיע לו על כל שינוי מען כאמור בסמוך למועד שבו חל השינוי. (ב) נוטריון ישמור את חותמו ואת העותקים שעליו לשמרם לפי תקנות אלה על נספחיהם ואת הפנקסים והכרטסות שעליו לנהלם לפי …

חותם הנוטריון : איסור הוצאת חותם מהמשרד לקריאה »

ארכיון הנוטריון

הנפקת חתימה דיגיטלית לנוטריון

ארכיון הנוטריון סעיף 22 לתקנות הנוטריונים 22.  (א)נוטריון ישמור בידיו לתקופה של שבע שנים עותק אחד של כל אחד מאישוריו שלו יצורף -מלבד המסמכים שעליו לצרפם לפי הוראות אחרות של תקנות אלה -עותק אחד של המסמך שלגביו ניתן האישור; היה אותו מסמך חתום על ידי אדם שניצב בפני  הנוטריון אגב מתן האישור, ייחתם גם העותק …

ארכיון הנוטריון לקריאה »

משרדו של הנוטריון

נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון

משרדו של הנוטריון לקריאת התקנות המלאות 26.  (א)  נוטריון יודיע למנהל הכללי של משרד המשפטים עם תחילת כהונתו על מען משרדו, וכן יודיע לו על כל שינוי מען כאמור בסמוך למועד שבו חל השינוי.           (ב)  נוטריון ישמור את חותמו ואת העותקים שעליו לשמרם לפי תקנות אלה על נספחיהם ואת הפנקסים והכרטסות שעליו לנהלם לפי …

משרדו של הנוטריון לקריאה »

סגור מסמך
דילוג לתוכן