שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
אישורי נוטריון קורונה

COVID-19 : עדכונים לנוטריון בתקופת נגיף קורונה

,,,,,,,,,,,,,,
אישורי נוטריון קורונה

אנא קראו את המידע להלן בתשומת לב.
תניית פטור: כל המידע כפוף להנחיות משרד הבריאות והממשלה. במקרה של סתירה – הנחיות הממשלה קובעות. המידע בהודעה זו אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי

עדכון 27/04/2020: עשיית צוואה באמצעים טכנולוגיים: טיוטה להערות הציבור

עדכון 27/04/20:
המחלקה לרישוי נוטריונים פרסמה טיוטה להערות הציבור בענין האפשרות לאשר צוואה נוטריונית באמצעות שיחת וידאו.

בתאריך 01/04/2020 פרסמה המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים טיוטה של תיקון זמני (למשך 3 חודשים)לתקנות הנוטריונים, המתיר לנוטריון לערוך צוואה נוטריונית באמצעות שיחת וידאו בטלפון החכם, בכפוף לתנאים הנקובים בתקנות.
לקריאת הטיוטה המלאה ודברי ההסבר לתיקון הזמני לתקנות הקליקו כאן.

להלן דברי ההסבר של המחלקה לרישוי נוטריונים:

סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה- 1965 מסדיר את אופן עריכת צוואה בפני רשות. הדרישה הקבועה בסעיף 22 היא שדברי המצווה ישמעו על ידי הרשות או יימסרו בכתב לרשות: "צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155 , או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור". סעיף קטן )ז( קובע כי "לענין סעיף זה, דין נוטריון כדין שופט".

בהתאם לתקנות הנוטריונים, חלה חובה על הנוטריון לברר את זהותו של המצווה ולבדוק את כשירותו לצוות ואת רצונו החופשי, כמפורט בתקנה 4 לתקנות האמורות.

בשל המגבלות בתקופת משבר הקורונה עלה קושי לערוך צוואה בפני רשות השירות לא –ניתן אצל בתי המשפט, בתי הדין הדתיים ורשמי הירושה. בנוסף עלה קושי גם ביחס לאפשרות לערוך צוואה בפני נוטריון, נוכח מגבלות התנועה והפעילות.

מוצע לאפשר למצווים הנמצאים במדינת ישראל לעשות צוואה בפני נוטריון באמצעי טכנולוגי, בכפוף לתיעוד אודיו ויזואלי של עשיית הצוואה, כך שבצד אישור הצוואה יתועדו גם חלקיו המהותיים של המפגש המקוון בין הנוטריון למצווה; יובהר, כי התיעוד האמור אינו מהווה חלק מהצוואה אלא כלי עזר ראייתי, אותו הנוטריון מחויב לשמור באופן מהימן ומאובטח, למקרה הצורך.

לקריאת הטיוטה המלאה ודברי ההסבר לתיקון הזמני לתקנות הקליקו כאן

להלן חוות-דעתו של עו"ד ונוטריון משה אלפסי, יור משותף ועדת נוטריונים, על הטיוטה הנ"ל:

"שלום חברים, הרגע פורסמה טיוטת תיקון לתקנות הנוטריונים "צוואה בימי קורונה" יש לנו 7 ימים להציג עמדת הנוטריונים. מדובר בתיקון אשר יאפשר לבצע צוואה באמצעי טכנולוגי, לכאורה המטרה קדושה אבל קיימות חלופות אחרות מלבד צוואה בפני רשות (נוטריון) טרם דנו בסוגיה לעומק. דעתי האישית היא כי הסכנות האורבות לנוטריון גדולות מאד ביחס לתועלת (243 ש"ח+מע"מ) הן מבחינת תקנה 4 (ד,ה) (חופשיות הרצון והבנה מלאה של משמעות הפעולה והצורך בתעודה רפואית – מאושפז או מרותק למיטתו ואנו מכירים את הפסיקה אשר הרחיבה עד מאד את המונח "מרותק למיטתו") והן מבחינת הנוסח של סעיף 1(א)(2) לטיוטה שמטיל על הנוטריון את החובה להוכיח שהדבר היה נחוץ נוכח הקורונה!"

לקריאת הטיוטה המלאה ודברי ההסבר לתיקון הזמני לתקנות הקליקו כאן

 

עדכון 01/04/2020: מועד כניסה לתוקף של תוספת האגרה בשיעור של 50% ידחה בחודש וחצי

עדכון 01/04/20: מועד כניסה לתוקף של תוספת האגרה בשיעור של 50% ידחה בחודש וחצי

בתאריך 01/04/2020 פרסמה המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים עדכון: לקריאת העדכון המלא הקליקו כאן. נבקש להבהיר כי בימים אלו נבחן תיקון חקיקה לפיו יידחה המועד האחרון לתשלום האגרות השנתיות בתעריף הנוכחי לפי סעיף 6(א)(1) לחוק הנוטריונים בתקופה של חודש וחצי, מהמועד האחרון הרגיל לתעריף זה שהוא יום ו' בניסן התש"ף (31 במרץ 2020), למועד דחוי ביום כ"א באייר התש"ף (15 במאי 2020). בהינתן כוונה זו, ועל מנת להקל על הציבור לנוכח הקשיים הכלכליים והאחרים המתעוררים בתקופה זו בשל ההתמודדות עם נגיף קורונה, הוחלט להמשיך לגבות במהלך חודש אפריל 2020 את האגרה השנתית בתעריף הנוכחי (תוספת של 10%), ללא התוספת הקבועה בסעיף 6(א)(2) לחוק הנוטריונים (תוספת של 50%). יובהר כי ככל שתיקון החקיקה כאמור לא יושלם, או שייקבעו במסגרתו הוראות אחרות מהאמור לעיל, יפעל משרד המשפטים לגביית הפרשי תעריפי אגרות אלו בהתאם לדין הקיים.

עדכון 30/03/2020: פעולת הנוטריון בצל משבר הקורונה

משרד המשפטים פרסם מסמך הנחיות מעודכן: פעולות הנוטריון בצל משבר הקורונה. לקריאת המסמך המלא והנחיות לפעולת הנוטריון בצל משבר הקורונה הקליקו כאן. להלן התקציר: בימים האחרונים אנו מקבלים פניות רבות בקשר לעריכת אישורים נוטריוניים באמצעות היוועדות חזותית עם הלקוח. כידוע לכם, לשכת עורכי הדין פרסמה הנחיות לעורכי הדין באשר לאפשרות לאמת תצהיר באמצעות היוועדות חזותית, וזאת בשל מצב החירום בו המשק נמצא. אבקש להבהיר כי ההוראות האמורות, אינן חלות על תצהיר נוטריוני או כל אישור נוטריוני אחר. בימים אלה אנו עורכים דיונים באשר לאופן עבודת הנוטריון בעת הזאת. אבקש להזכיר כי, מעבר לחובת הנוטריון לזהות את הלקוח, תקנה 4 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז- 1977 מחייבת את הנוטריון לוודא שהלקוח מבצע את הפעולה מרצון חופשי ומבין הבנה מלאה את הפעולה אותה הוא מבצע. עם זאת, אודה לכם אם תוכלו לשתף אותנו באתגרים העומדים בפניכם בימים אלה ואילו אישורים נוטריונים נדרשים ביותר בשל המצב המיוחד. אנא שלחו את הערותיכם לכתובת דוא"ל NotaryPZ@justice.gov.

לקריאת המסמך המלא והנחיות לפעולת הנוטריון בצל משבר הקורונה הקליקו כאן.

עדכון 26/03/2020: האם מותר להוציא את חותם הנוטריון מהמשרד?

עו"ד ונוטריון אלי ביבי מאזור, חבר ועדת הנוטריונים, שלח שאילתא למחלקה לרישוי נוטריונים:

עו"ד שביט/ עו"ד סיני שלום, בימים האחרונים עלתה שאלה בקרב ציבור הנוטריונים בנוגע להוצאת חותם הנוטריון מן המשרד ושמירתו בבית הנוטריון על מנת להמשיך ולספק שירות נוטריוני מבלי לצאת מן הבית וזאת לאור הנחיות קיימות ו/או הנחיות עתידיות אפשריות באשר לתנועה במרחב הציבורי. על פניו בהתאם לתקנה 26(ב) לתקנות הנוטריונים חל איסור על הוצאת החותם מן המשרד (להבדיל ממסמכים נוטריוניים אותם ניתן להוציא לשם העתקתם או דרישת רשות/בימ"ש). עם זאת בתקנה 26(א) קיימת אפשרות להודיע על שינוי מען משרד הנוטריון (אולי גם באופן זמני או לחלופין על דרך של "סניפים"/שלוחות). אודה לקבלת עמדתכן בנוגע לעניין בין אם בהתאם להנחיות הדין הקיים ובין אם באמצעות הוראת שעה ככל שניתן.

טרם נתקבלה תשובה מהמחלקה לרישוי נוטריונים. 

 

עדכון 25/03/2020: השלכות משבר הקורונה על עבודת הנוטריון

בכל שאלה מומלץ תמיד לפנות למחלקה לרישוי נוטריונים או לועדת הנוטריונים
ביום 24/03 אתר נוטריונט שלח בקשה למחלקה לרישוי נוטריונים לפרסם הנחיות מעודכנות לנוטריון, לתקופת COVID-19. נמשיך לעדכן!
עדכון 25/03/20:
ממשרד המשפטים נמסר: "בשלב זה אין שינוי בכל הנוגע לאופן עריכת אישור נוטריוני. בימים אלה אנו מתייעצים עם הלשכה המשפטית באשר להשלכות משבר הקורונה על עבודת הנוטריון. כאשר נגבש עמדה נפרסם אותה לכל הנוטריונים".
לקריאת את התגובה המלאה הקליקו כאן .
שילחו מייל למחלקה לרישוי נוטריונים 
שילחו מייל לועדת הנוטריונים

המלצות לנוטריון: עבודה בטוחה בתקופת הקורונה

הלקוחות מגיעים לחתום? עו"ד ונוטריון דב הורוביץ מירושלים ממליץ לשמור על סביבת עבודה בטוחה במשרד:
1.  לבקש מהלקוח לשלוח את המסמכים וצילומי התעודות בדואר אלקטרוני.
2.  להכין את האישור מראש: סט לנוטריון וסט ללקוח.
3.  להניח את האישורים ליד שולחן לא מאויש, או בכניסה למשרד, עד לבוא הלקוח.
4.  כשהלקוח נכנס, הנוטריון יוודא ממרחק בטוח את זהותו, את הבנתו את הפעולה ואת חופשיות רצונו.
5.  הלקוח יחתום על המסמכים ויצא מהמשרד עם הסט שלו.

ההמלצות לעיל הן בכפוף להנחיות הממשלה ומשרד הבריאות. שמרו על הבריאות וצייתו להנחיות – הן בשבילכם!

אישורי-נוטריון בתקופת הבידוד והסגר: מה לעשות כשהלקוח צריך לחתום?

בעקבות פנאישורי נוטריון בידודיות רבות למרכז התמיכה של נוטריונט עם השאלה ההכרחית: האם ניתן להנפיק אימותי חתימה ללקוחות בבידוד, שחתמו על המסמך בביתם ושלחוהו לנוטריון במייל? 
אנו מפנים את הנוטריונים לסעיף 11 בחוק הנוטריונים:
11. לא יאמת נוטריון חתימתו של אדם על מסמך אלא אם החותם עמד לפניו,זוהה וחתם בפניו על המסמך.

על כן, ובכפוף בהתאם להנחיות משרד הבריאות והממשלה:
אזרחים בבידוד לא יוכלו לקבל אישור נוטריון על מסמך שעליו הם נדרשים לחתום, לא במשרד הנוטריון ולא בביתם!
הנחיה זו אינה תקפה לאישורי תרגום והעתק. אישורי תרגום והעתק אינם דורשים את חתימת הלקוח וניתן לקבל מקור או העתק של מסמך בדואר, בדואל או באמצעות שליח. את האישור המוכן ניתן לשלוח ללקוח באחת מהדרכים שצוינו לעיל.

אפוסטיל בתקופת הקורונה

עדכון: 17/03/2020:
האם האפוסטיל עובד ומקבל קהל בתקופת הקורונה (COVID-19)?

מרכז המידע של בתי המשפט מוסרים: "לפי מערכת הידע שלנו כמרכז מידע: אימות מסמכים ציבוריים (אפוסטיל) ניתן לבצע רק במקרים דחופים לפי שיקול דעת מנהל היחידה וכפוף להוראות משרד הבריאות.
לנוחותך קישור להודעת דוברות הרשות השופטת בדבר פעילות בתי המשפט בתקופת מצב החירום:. הקליקו על התמונה לצפיה בתשובה המקורית.

אפוסטיל בתקופת COVID-19

מדריך כיס לנוטריון 2020
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
מדריך כיס לצוואה נוטריונית 2020
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך

ביטול אישור שגוי או נטוש

הנחיות: ביטול אישור שגוי או נטוש

שימו לב:
כאן מבטלים אישור שנרשם ביומן ושנתגלתה בו טעות,
או שהלקוח לא הגיע לאסוף אותו.
(זהו אינו אישור ביטול של מסמך נוטריוני לבקשת הלקוח)

הקליקו על ההנחיות למידע על תהליך הביטול (2 דקות):

לאישור שננטש ע"י הלקוח: משאירים אותו כמות שהוא
לאישור שגוי שנמסר ללקוח: הלקוח חייב להחזיר את האישור, ומומלץ מאוד שיחזיר גם את העותקים, אם יש
לאישור שגוי שתויק בקלסר הנוטריון: להוציאו מהקלסר

מפרידים את הנספחים מהאישורים השגויים:
1.  לפתוח את סיכות-השדכן ואת הסרט האדום ולהפריד את הנספחים מהאישורים השגויים 
2.  אם יש עותקים שגויים: להפריד מהם את הנספחים ולזרוק את העותקים
3.  לשמור את כל הנספחים בצד; הם יצורפו לאישורים המתוקנים בהמשך

מסמנים על האישורים השגויים שהם מבוטלים:
1.  להשאיר רק את המקור השגוי של הלקוח ואת המקור השגוי של הנוטריון 
2.  לסמן קרוס // על שני האישורים השגויים ולכתוב בגדול:
/ אישור שגוי ומבוטל – כל העותקים מבוטלים /

 1. מקליקים על  היומן שלי > מקליקים על מספר האישור השגוי >  מקליקים על "בטל אישור"
 2. ממלאים את טופס הביטול: זה לוקח 20 שניות! 
 3. מדפיסים את האישור ומקליקים על שמור ועדכן ביומן
  (שכר הנוטריון ביומן יתקזז בהתאם)

לאחר שהביטול נרשם ביומן, יש להקליק על כפתור המשך ביטול 
ולהמשיך לסעיף 4 (זה קצר מאוד!)

 1. לשדך לאישורים שהודפסו עכשיו את האישורים השגויים
 2. לחתום על אישורי הביטול, לשים מדבקה, חותם וחותמת
  (אין צורך בסרט אדום)
 3. לתייק את אישור הביטול בקלסר הנוטריון.
  ניתן למסור ללקוח את המקור השני של הביטול
 1. להכין אישור חדש, מתוקן, כרגיל
 2. לשנות את תאריך ההתייצבות של הלקוח לתאריך ההתייצבות המקורי
  (שנקוב באישור השגוי)
 3. להדפיס את האישור החדש ולשדך לו את הנספחים ששמרנו בצד (בשלב 2). להמשיך כרגיל, בהתאם להנחיות מימין.
נוטריונט | כניסה לנוטריון
ספר נוטריון אוטומטי
היומן שלי