רשימת מצאי


אישור נכונות של רשימת מצאי
סעיף 13 לחוק הנוטריונים

13. לא יאשר נוטריון את נכונותה של רשימת מצאי אלא אם ערך אותה או נערכה בפניו והוא בקי בנושא המצאי


אישור נוטריון לרשימת מצאי
מידע ממשרד עו"ד ונוטריונים דה-קלו

אישור נכונות עריכת מלאי מאשר כי רשימת מלאי הינה נכונה ומלאה וסמכות זו מוקנית לנוטריון בהתאם לסעיף 7(7) לחוק הנוטריונים תשל"ו-1976.
בסעיף 13 לחוק הנוטריונים תשל"ו-1976 נקבע כי: "לא יאשר נוטריון את נכונותה של רשימת מצאי אלא אם ערך אותה או נערכה בפניו והוא בקי בנושא המצאי ". כלומר, ישנה חובה על הנוטריון להיות בקיא בנושא המצאי (לדוגמא, רשימת מצאי לעניין סחורה מיוחדת במפעל, באוניה וכו').
אישור נוטריון לנכונות עריכת מלאי מאמת כי רשימת המלאי לאחר אירוע ביטוחי (כגון שריפה, פריצה וכו') אכן נכונה ומלאה.
אישור זה נדרש במקרים מסוימים על ידי חברות ביטוח אשר דורשות לדעת מהי מן המלאי נפגע ואיזו סחורה/מלאי נותר לאחר אירוע הביטוחי.
כאמור, בהתאם לחוק הנוטריונים, נוטריון מוסמך לאשר נכונות עריכת מלאי.

לעמוד הבית של משרד עו"ד ונוטריונים דה-קלו