צוואות

צוואות: תרגום ושכר טרחה


מהו שכר הטרחה עבור אישור תרגום צוואה ועבור צו קיום צוואה?

סוגיה מאתר משרד המשפטים

כאשר נגבה שכ"ט עבור אישור תרגום צוואה, ולאחר מכן ניתן צו קיום צוואה בבית המשפט אשר גם לגביו מתבקש אישור תרגום, האם על הנוטריון לתרגם ולגבות שכר עבור צו קיום הצוואה ועבור המילים שהתווספו בשל חתימת שופט בית המשפט למשפחה על כל אחד מעמודי הצוואה, או שיש לתרגם ולגבות שכ"ט עבור כל המסמך כולל הצוואה עצמה שמצורפת כנספח לצו?

​יש לתרגם רק את צו קיום הצוואה (ובהתאם שכר הטרחה), ולהוסיף הערה המסבירה את המצב המשפטי. (ראה יונה דה לוי, דיני הנוטריון ותולדותיהם, עמ' 191).