כשרות משפטית והצהרת רופא

צוואות: כשרות משפטית


כיצד על הנוטריון לוודא את הכשרות הנפשית של המבצע פעולה נוטריונית?

סוגיה מאתר משרד המשפטים

סעיף 4(ד) לתקנות הנוטריונים, מדבר על בירור הכשרות המשפטית וחופשיות הרצון, והתקנה קובעת כי "נוטריון לא ייתן אישור על עשיית פעולה אם בכל נסיבות העניין לא שוכנע שהניצב בפניו פועל מרצונו החופשי ושהוא מבין הבנה מלאה את משמעות הפעולה".

על כן אם יש לנוטריון חשש לגבי כשרותו הנפשית של הלקוח, עליו לוודא כי הלקוח אכן כשיר, ע"י אישור רפואי או ע"י חו"ד פסיכיאטר וכו'.

העתק האישורים הרפואיים יש לצרף לעותק שנשאר בידי הנוטריון, ולעותק הניתן לחותם.

בספרו של יונה דה-לוי, דיני הנוטריון ותולדותיהם, עמ' 282, ממליץ המחבר לנוטריון לציין על האישור הנוטריוני הערה: "הוצגה בפני הנוטריון תעודה רפואית כדין".