פורסם: פרוטוקול ועדת הנוטריונים 10/17 | נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print

פורסם: פרוטוקול ועדת הנוטריונים 10/17

נוטריונט | משק ניהול למשרדי נוטריון

פרוטוקול ועדת הנוטריונים של ישיבה מיום 03/10/2017 פורסם באתר לשכת עוה"ד, עמוד המחלקה לרישוי נוטריונים
נושאים וסוגיות מקצועיות הובאו להלן, מועתקים כלשונם מהפרוטוקול המלא. לתשומת לב: זהו אינו הפרוטוקול המלא.


סיכום
מישיבת ועדת נוטריונים
שהתקיימה ביום 3.10.17 בבית הפרקליט בת"א

 

נושא מס' 1: טיוב רגולציה בתחום הנוטריוני

בעקבות החלטת ממשלה נערכים במשרד המשפטים תהליכים לטיוב הרגולציה ביחידות של משרד המשפטים, בין היתר, במחלקה לרישוי נוטריונים. תהליך טיוב הרגולציה במחלקה לרישוי נוטריונים נמצא בעיצומו בשיתוף לשכת עורכי הדין. התהליך כולל תיקוני חקיקה, שיפורי טכנולוגיה והקלת הדרישות הרגולטוריות.
בהמשך לפניות קודמות בנושא שנעשו לחברי הוועדה, מטרת הישיבה, בה נוכחים הנציגים הרלבנטיים ממשרד המשפטים, לשמוע את חברי הוועדה להם ניסיון רב בפרקטיקה, ולקבל מהם המלצות והצעות לשיפור.

תשלום אגרת אפסוטיל בצורה מקוונת
כיום לא ניתן לשלם אגרת דלפק בצורה מקוונת, ולעיתים יש לעמוד בתור במשך 40 דקות לצורך תשלום אגרת אפוסטיל. יש לאפשר תשלום אגרת אפוסטיל בצורה מקוונת.

מקום הטבעת חותם אפוסטיל
מדינות רבות באירופה מטביעות חותם אפוסטיל בגב הדף האחורי של הקובץ, ואילו בישראל מוטבע החותם בגב האישור הנוטריוני. סעיף 4 באמנת האג (אפוסטיל) קובע שניתן להטביע את האפוסטיל על כל אחד מהעמודים בקובץ. לפיכך, גם האישור הישראלי נעשה כדין.

הוספת אפשרות להתליית רישיון נוטריון
יש לאפשר להתלות רישיון נוטריון ללא הצורך לעבור את תהליך המינוי מחדש בגמר תקופת ההתלייה. כיום אין אפשרות כזו, אלא אפשר שלא לשלם את אגרת הרישוי או לבקש לבטל את הרישיון, ואז לעבור את כל התהליך מחדש או לשלם רטרואקטיבית את אגרת הרישוי בצירוף קנס.

הפקדת צוואות
יש לאפשר הפקדת צוואות ברשם הירושות גם על ידי הנוטריון ללא צורך בנוכחות המצווה.

ארכיון מרכזי
יש להקים ארכיון מרכזי בשל חוסר מקום במשרדי הנוטריונים. שארי נוטריון שנפטר לא צריכים להיות אחראיים כלפי צד ג' למסמכים הנוטריונים. היום יש עמימות בנושא ונוטריונים שומרים למעשה את כל המסמכים גם לאחר 7 שנים. המסמכים שיופקדו בארכיון לא יהיו רק של נוטריונים שנפטרו אלא גם של נוטריון פעילים על מנת להקל עליהם באיחסון. למידע המלא הקליקו כאן

הרחבת שירות אפוסטיל
יש לאפשר מתן שירות אפסוטיל משרד החוץ ברחבי הארץ באמצעות שלוחות בתי המשפט ולא רק במשרד החוץ בירושלים.
יש לאפשר מתן שירות אפוסטיל במהלך פגרת בתי המשפט באמצעות תורנות.
יש להקצות תור מיוחד לנוטריונים בדלפקי האפוסטיל.
עו"ד יאיר קסטל ממשרד החוץ ציין, כי משרד החוץ יבחן כיצד יוכל להירתם למהלך שכזה. זה אבסורד להטריח את האזרחים לירושלים, במיוחד את תושבי הפריפריה. היקפי התופעה ייבדקו (באמצעות אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה במשרד המשפטים), וייבחנו פתרונות שיקלו את הנגשת השירות לאזרח.

פרסום רשמי של מאגר הנוטריונים
עו"ד אביבה שביט מעדכנת, כי צריכות להתפרסם תקנות, שיאפשרו את פרסומו בציבור של פנקס הנוטריונים, וכך הציבור יוכל לבדוק בצורה מהימנה אם עו"ד מסויים הוא נוטריון פעיל.

הגבלת השפות בהן יינתן אישור נוטריוני לתצהיר המתרגם
יש להגביל את מספר השפות, בהן יינתן אישור נוטריוני לתצהיר המתרגם רק לגבי שפות שאין רבים שיכולים לאשר. עם זאת לגבי השפות אנגלית, ספרדית וצרפתית יידרש אישור נכונות תרגום נוטריוני.

מבחן שפה
נוטריונים רבים אינם בקיאים בשפות על אף שמתיימרים להציע שירותים נוטריוניים בהן. יש מקום לשקול עריכת מבחן שפה.
למידע המלא הקליקו כאן.

פורום שאילתות נגיש
עו"ד אביבה שביט ממשרד המשפטים ציינה, כי אינם מסוגלים לענות על כל השאלות של הנוטריונים. אמנם משתדלים לענות, אך חשבו לפתוח ערוצים לא פורמליים. כמו כן, דרוש תקציב לקודיפיקציה, כך שיתאפשר איתור של מתן מענה לשאילתות לפי נושאים.
קבוצות וואטסאפ (שמוקמות באופן פרטי על ידי נוטריונים) הן כלי נהדר למתן פתרונות נקודתיים מהירים בין חברים למקצוע.

הפחתת אגרת נוטריון והנהגת אגרה מדורגת
אגרת הנוטריונים גבוהה מאד ויש להפחיתה. כמו כן, יש להנהיג אגרה שנתית מדורגת לרישיון נוטריון בדומה לדירוג הקיים לגבי דמי החבר לרישיון עו"ד. הוועדה כבר פנתה בעניין הזה למחלקה לרישוי נוטריונים וממתינה לתשובתה בנושא.
כרטיס נוטריון. עו"ד אביבה שביט ממשרד המשפטים מעדכנת, כי כרטיס של רישיון נוטריון צפוי להיות מונפק כבר בתחילת 2018.

 

נושא מס' 3: עדכון - עיצוב בעייתי של טופס ייפוי כוח מיוחד ובלתי חוזר של בנק דיסקונט

בעקבות תלונה שהגיעה לוועדה, היא פנתה למחלקה המשפטית בבנק דיסקונט, וביקשה, שטופס ייפוי הכוח המיוחד והבלתי חוזר יעוצב, כך שיוקצו בו שוליים ימניים לצורך קשירת האישור, וכך שחתימת הלווים לא תופיע לבדה בעמוד נפרד או לחלופין שתופיע בעמוד נפרד עם חלק מהטקסט כך שניתן יהיה לייחס את העמוד השני לראשון.
בעקבות הפניה נענינו על ידי מנהלת מדור בטוחות של הבנק, כי הבנק קיבל את הערות הוועדה, והוא פועל באופן מיידי לעיצוב נוח יותר של הטופס, כך שייוותר מקום בשוליים הימניים של הטופס לקשירת סרט אימות החתימה. בנוסף, הבנק יקפיד ככל הניתן, שהטופס יֵצא על עמוד אחד, ובמקרה של גלישה לשני עמודים, ליצור זיקה בין העמודים.

לפרוטוקול המלא הקליקו כאן

סגור מסמך

ביטול אישור שגוי או נטוש

הנחיות: ביטול אישור שגוי או נטוש

שימו לב:
כאן מבטלים אישור שנרשם ביומן ושנתגלתה בו טעות,
או שהלקוח לא הגיע לאסוף אותו.
(זהו אינו אישור ביטול של מסמך נוטריוני לבקשת הלקוח)

הקליקו על ההנחיות למידע על תהליך הביטול (2 דקות):

לאישור שננטש ע"י הלקוח: משאירים אותו כמות שהוא
לאישור שגוי שנמסר ללקוח: הלקוח חייב להחזיר את האישור, ומומלץ מאוד שיחזיר גם את העותקים, אם יש
לאישור שגוי שתויק בקלסר הנוטריון: להוציאו מהקלסר

מפרידים את הנספחים מהאישורים השגויים:
1.  לפתוח את סיכות-השדכן ואת הסרט האדום ולהפריד את הנספחים מהאישורים השגויים 
2.  אם יש עותקים שגויים: להפריד מהם את הנספחים ולזרוק את העותקים
3.  לשמור את כל הנספחים בצד; הם יצורפו לאישורים המתוקנים בהמשך

מסמנים על האישורים השגויים שהם מבוטלים:
1.  להשאיר רק את המקור השגוי של הלקוח ואת המקור השגוי של הנוטריון 
2.  לסמן קרוס // על שני האישורים השגויים ולכתוב בגדול:
/ אישור שגוי ומבוטל – כל העותקים מבוטלים /

 1. מקליקים על  היומן שלי > מקליקים על מספר האישור השגוי >  מקליקים על "בטל אישור"
 2. ממלאים את טופס הביטול: זה לוקח 20 שניות! 
 3. מדפיסים את האישור ומקליקים על שמור ועדכן ביומן
  (שכר הנוטריון ביומן יתקזז בהתאם)

לאחר שהביטול נרשם ביומן, יש להקליק על כפתור המשך ביטול 
ולהמשיך לסעיף 4 (זה קצר מאוד!)

 1. לשדך לאישורים שהודפסו עכשיו את האישורים השגויים
 2. לחתום על אישורי הביטול, לשים מדבקה, חותם וחותמת
  (אין צורך בסרט אדום)
 3. לתייק את אישור הביטול בקלסר הנוטריון.
  ניתן למסור ללקוח את המקור השני של הביטול
 1. להכין אישור חדש, מתוקן, כרגיל
 2. לשנות את תאריך ההתייצבות של הלקוח לתאריך ההתייצבות המקורי
  (שנקוב באישור השגוי)
 3. להדפיס את האישור החדש ולשדך לו את הנספחים ששמרנו בצד (בשלב 2). להמשיך כרגיל, בהתאם להנחיות מימין.
נוטריונט | כניסה לנוטריון
ספר נוטריון אוטומטי
היומן שלי