נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון

אישור נוטריון: הדפסה וצורה

תגיות:
נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון

מבנה האישור

סעיף 9 לחוק הנוטריונים, תיקון מס' 5, תשנ"ד-1993

9. (א) אישור נוטריוני ייערך בעברית או בערבית; היה המסמך נועד לשימוש בחוץ לארץ, לרבות נציגות של מדינת חוץ בישראל, רשאי הנוטריון לפי בקשתו של מי שמבקש את מתן האישור, לערכו גם באנגלית או בשפה אחרת, בנוסף לשפה העברית או הערבית.
(ב) נוסח האישורים יהא לפי הטפסים שבתוספת השניה; נוסח האישורים בשפה שלא נקבע לה טופס מיוחד יהא תרגום נאמן של הנוסח העברי או הערבי.
(ג) אישור נוטריוני שלא נקבע לו טופס בתוספת ייערך בנוסח הדומה לנוסח הטופס המתאים לו ביותר.
(ד) תקנה זו אינה גורעת מהאמור בסעיף 39 לפקודת הפרשנות.

מידות הנייר

סעיף 10 לחוק הנוטריונים, תיקון מס' 5, תשנ"ד-1993

10. אישור נוטריוני ייערך על גבי נייר שארכו 29 ס"מ לפחות ורחבו 21 ס"מ לפחות – בין שהאישור נערך בגליון נפרד ובין אם לאו; רוחב השוליים משמאל ומימין לאישור יהא 2 ס"מ לפחות, רחבן מלמעלה ולמטה מן האישור 4 ס"מ לפחות.

איסור פרסום לוגו ככותרת לאישור הנוטריוני

שאילתה שנידונה בועדת נוטריונים במרץ 2011 ובמשרד המשפטים ב-2008

לפי תקנה 9(ב) לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 מבנה האישור הנוטריוני צריך להיות כמו בטפסים שבתוספת השניה לתקנות. לפיכך, אין האישור הנוטריוני יכול לשאת את הלוגו של משרד עורך הדין, כולל כל תאריו, כגון: מגשר וכיו"ב.

עם זאת, במסגרת האישור ניתן להוסיף אחרי הכיתוב: "נוטריון ב … " את פרטי ההתקשרות עימו (מס' טלפון, פקס').

יודגש, כי האישור הנוטריוני הוא אישור של הנוטריון בהיותו נוטריון בלבד. כל האישורים הנוטריוניים צריכים להיות במתכונת אחידה, בהתאם לתוספת השניה. אישורים שלא יהיו במתכונת זו, וישאו לוגו, לא יאושרו במחלקות האפוסטיל.

איסור הדפסת האישור על נייר ממוחזר

שאילתה שנידונה בועדת נוטריונים במרץ 2016

הוסבה תשומת לבם של החברים, כי ישנם גופים (בעיקר מחו"ל) שאינם מסכימים לקבל אישור נוטריון למסמך, שהודפס על גבי נייר ממוחזר, כי הוא דוהה. הנוטריונים מתבקשים להקפיד לבקש את המסמך, מושא האישור הנוטריוני, על גבי נייר רגיל (שאינו דוהה).

מדריך כיס לנוטריון 2020
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
מדריך כיס לצוואה נוטריונית 2020
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980