סירוב הנוטריון למלא תפקיד

סירוב הנוטריון למלא תפקיד

,,,,
סירוב הנוטריון למלא תפקיד

סירוב הנוטריון למלא תפקיד

סוגיה מאתר משרד המשפטים

סעיף 12 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו – 1986, קובע כי "עורך דין רשאי, לפי שיקול דעתו, שלא לקבל עניין לטיפולו: החליט עורך דין שלא לקבל עניין לטיפולו, יודיע על כך לפונה תוך זמן סביר".

האם נוטריון חייב לקבל כל פנייה אליו או שמא הוא יכול לסרב לקבל פנייה שהובאה לטיפולו, וזאת מעבר לרשימת המקרים בהם לנוטריון אסור ליתן אישורים (כגון קרוב, שותף וכד')?

​משאין התייחסות בדיני הנוטריונים לסוגיה מסוימת יש לפנות אל הכללים החלים על הנוטריון כעורך דין.

משכך נכונה ההפנייה אל כללי לשכת עורכי הדין, המאפשרים לעו"ד שלא לטפל בעניין על פי שיקול דעתו.


 

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך
דילוג לתוכן