מרכז מידע לנוטריון

סוגיות ושאילתות לנוטריון


זכויות היוצרים על המידע להלן שייכים במלואם לאתרים בהם פורסם.
המידע מתוך:
עמוד השאילתות מועדת הנוטריונים בלשכה
עמוד הסוגיות בעבודת הנוטריון של המחלקה לרישוי נוטריונים
הבהרות בנושא עבודה הנוטריון באתר משרד המשפטים, 2008

למידע והצטרפות לנוטריונט: 072-2730615