נוטריון מידע ממוחשב

העתק של מידע ממוחשב

תגיות:
נוטריון מידע ממוחשב

האם ניתן להוציא אישור העתק לתדפיס מחשב?

סוגיה מהמחלקה לרישוי נוטריונים

האם הנוטריון רשאי להדפיס נתונים שנמצאים לפניו במחשב, לערוך לתדפיס העתק ולאשר כי זהו העתק מתאים למקור?

ועדת הנוטריונים בלשכת עורכי הדין דנה בסוגיה, והחליטה כי ניתן לאשר העתק מפלט מחשב, אך צריך לציין זאת באישור עצמו, כאמור בטופס 5, כדלהלן:
אישור העתק (טופס מס' 5)
"מאשר כי המסמך שלעיל (המצורף והמסומן באות/מספר………..) (שמעבר לדף) הינו תדפיס מחשב ממאגר המידע של…………"

טופס זה מצוי מן המוכן בטפסים החדשים של התיקון לתקנות הנוטריונים מחודש נובמבר 2018.


מדריך כיס לנוטריון 2020
מדריך-כיס לנוטריון | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020
מדריך כיס לצוואה נוטריונית 2020
נוהל עריכת צוואה | מותאם גם לנייד!
הקליקו והורידו | מעודכן לשנת 2020

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980