אישוור נוטריון תוך 2 דקות

אימות חתימה


אימות חתימה

סעיף 11 לחוק הנוטריונים התשל"ז-1977

11. לא יאמת נוטריון חתימתו של אדם על מסמך אלא אם החותם עמד לפניו, זוהה וחתם בפניו על המסמך.


האם נוטריון יכול לאמת מסמך בעניין של עצמו?

סוגיה מהמחלקה לרישוי נוטריונים

לא ניתן לעשות אימות של מסמך בעניין של עצמו, שכן סעיף 10 לחוק הנוטריונים, תשל"ו - 1976 קובע כי לא ישתמש נוטריון בסמכות מסמכויותיו בעניין של עצמו וכו'.


האם אפשר לאגד מספר מסמכים של אותו לקוח במסמך אחד?

סוגיה מהמחלקה לרישוי נוטריונים

ניתן לאגד באותו מסמך נוטריוני אימות חתימה של כמה מסמכים ע"י אותו אדם.
יש לפרט בטופס כי האדם חתם על מסמכים המסומנים א', ב', ג', וכו' ולציין על הנספחים את מספרם.


כיצד ינוסח אימות חתימה כאשר מועד ההתייצבות והחתימה התקיים במועד א', ומועד הוצאת האישור הנוטריוני התקיים במועד ב'?

סוגיה מהמחלקה לרישוי נוטריונים

בטופס מס' 1 טופס אימות חתימה, ישנם שני תאריכים שעל הנוטריון למלא: היום בו חתם הלקוח מייפה הכח, והתאריך בו אישר הנוטריון את החתימה. הכלל הוא כי הפעולה הנוטריונית והחתימה יתבצע באותו מועד.
רק במקרים מיוחדים, בהם לא ניתן לעשות כן, כמו במקרה של חתימת הלקוח מחוץ למשרד או מתן שירות בחו"ל, יישא האישור שני מועדים- את מועד החתימה של הלקוח ואת מועד הוצאת האישור הנוטריוני.
(עו"ד ונוטריון יונה דה לוי (דיני הנוטריון ותולדותיהם), עמוד 269)
המספור של הטופס יינתן במועד הוצאת האישור הנוטריוני, למרות שנחתם עוד קודם לכן.