כשרות משפטית והצהרת רופא

כשרות משפטית וחוות דעת רפואית


כשרות משפטית וחוות דעת רפואית/ פסיכיאטרית

בכל מקרה של ספק בנוגע לכשרות המשפטית של מבצע הפעולה -
ובעיקר בעת ביצוע אישורי צוואה, אימותי חתימה ופעולות הנוגעות למקרקעין ע"י קשישים -
יש צורך בבבדיקה רפואית הנותנת תוקף למצבו הקוגנטיבי והמנטלי של מבצע הפעולה.
הדברים אמורים גם לגבי חסויים, פגועי-ראש, חולי-נפש והסובלים מתופעות פוסט-טראומטיות.

מידע נוסף: כשרות משפטית ורצון חופשי


חקיקה ומידע

תקנות הנוטריונים: סעיף 4
4. (ד) נוטריון לא יתן אישור על עשיית פעולה בפניו אם בכל נסיבות הענין לא שוכנע שהניצב בפניו פועל מרצונו החפשי
ושהוא מבין הבנה מלאה את משמעותה של הפעולה.
(ה) לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו,
כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון.

חוק הירושה: סעיף 26
26. צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה - בטלה.
וראו גם: סעיפים 27, 28, 30


קליניקה פסיכיאטרית-משפטית

"בדיקה פסיכיאטרית בסמוך למועד הצוואה תקבע את מצבו הקוגניטיבי והמנטלי של המצווה, כך שהנוטריון יוכל לבצע את עבודתו בהתאם לחוק ולתקנות.
במקרה הצורך, תוגש בקשה למינוי אופוטרופוס לפי חוק כשרות משפטית ואפוטרופסות.
הבדיקה תומכת גם בפעולות משפטיות שאינן נוטריוניות, ובעיקר בפעולות הקשורות למקרקעין ולעסקאות מקרקעין על ידי קשישים."

ד"ר ברוך פונרובסקי, מומחה בפסיכיאטריה