יפוי-כוח: בנק

יפוי כוח: בנק

,,,
יפוי-כוח: בנק

תיקונים ביפוי-כוח שנמסר לבנק

סוגיה שנדונה בועדת הנוטריונים בתאריך 22/11/2018

האם מותר לנוטריון לבצע תיקונים ביפוי כוח לבנק, לאחר שהאישור כבר נמסר ללקוח ונרשם ביומן?

חבר הוועדה, עו"ד אמנון אברהמי פנה בסוגיה הבאה, שעניינה עדכון פקידי הבנק העוסקים בבקשת יפויי כוח נוטריונים עבור לקוחותיהם, בעיקר לגבי מבקשי משכנתאות.
לדבריו, לאחר מתן אישורים נוטריוניים ליפויי הכוח שהונפקו על ידי הבנקים, שבים הלקוחות לנוטריון עם בקשות לתיקון פרטים ביפויי הכוח, בעיקר תיקון מספרי גושים וחלקות.

כאשר הנוטריון מנסה להסביר ללקוחות כי הוא מנוע על פי חוק מלבצע תיקונים על גבי ייפוי כוח חתום ויש להכין ייפוי כוח חדש, טוענים הלקוחות, כי פקיד הבנק אמר שעל הנוטריון לבצע התיקונים על גבי ייפוי הכוח החתום כבר.

מצב זה מעמיד את הנוטריון במבוכה ובעמדה של רודף בצע. לפי תקנה 12(ד) לתקנות הנוטריונים נאסר באופן מפורש ביצוע תיקונים בייפוי כוח נוטריוני שכבר הונפק ונחתם.

הוחלט: הוועדה תפנה למפקח על הבנקים בדרישה, שינחה את הבנקים שלא ניתן לדרוש מהנוטריונים ביצוע תיקונים על גבי ייפוי כוח נוטריוני שכבר נחתם, בהתאם לתקנה 12(ד) לתקנות הנוטריונים.

אי כיבוד ייפוי כוח כלליים נוטריוניים על ידי הבנקים

 סוגיה שנדונה בועדת הנוטריונים בתאריך 22/11/2018

חברים התלוננו על התופעה הבאה: אדם ניגש לנוטריון כדי לתת ייפוי כוח נוטריוני כללי למישהו שסומך עליו שיעשה עבורו פעולות כלליות רוחביות, ואז מיופה הכוח מגיע לבנק לצורך ביצוע הפעולות הנ"ל, והבנק מבקש להביא את האדם עצמו.
הבנקים חייבים לקבל ייפוי כוח כללי מכוח סעיף 20 לחוק הנוטריונים, אולם יש בנקים שלא מקבלים.

הוחלט: הוועדה תפנה למפקח על הבנקים בדרישה להנחות את הבנקים לכבד יפויי כוח כללי נוטריוני בהתאם לסעיף 20 לחוק הנוטריונים.

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך
דילוג לתוכן