אישור הצהרה, תצהיר

הדגמות: אישור הצהרת מתרגם

אישור הצהרת מתרגם (הדגמה ארוכה)

אישור הצהרת מתרגם למסמך דו-לשוני

אישור הצהרת מתרגם (הדגמה קצרה)

אישור הצהרת מתרגם גם בצרפתית