דרכון נוטריון

דרכון: אישור נוטריון

,,
דרכון נוטריון

האם באישור תרגום של דרכון נחוץ הדרכון המקורי או שמא די בצילום שלו?

סוגיה מהמחלקה לרישוי נוטריונים

בטופס מספר 6 "אישור תרגום", על הנוטריון לציין האם המסמך שאותו מתרגמים הוא המקור או העתק וכדומה. משכך, ניתן לתרגם מסמך שהינו צילום.

אישור העתק למסמך רב-לשוני

שאילתא שנדונה בועדת נוטריונים ביולי 2014

על פי תקנה 7 לתקנות הנוטריונים, נוטריון לא ייתן אישור לגבי מסמך שנערך בשפה שאינה ידועה לו.
מחד, הנוטריון לא יוכל לאשר את המסמך, אם אין תרגום מוסמך שלו. מאידך, לגבי תעודת זהות או דרכון שיש בהם גם פרטים בשפה נוספת שאינה ידועה לנוטריון, שם לכאורה זה מותר, שכן מניחים שהנתונים בשפה האחרת הם זהים לאלה בשפה המובנת לנוטריון.
הוועדה מציעה להעביר את השאילתא בסוגיית אישור העתק בשפה לא ידועה לתגובת מנהלת המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים לצורך קבלת הנחייה רשמית בנושא.

האם ניתן להכין אישור העתק לגבי העמוד הראשון בלבד של מסמך שבו מספר רב של עמודים?

סוגיה מהמחלקה לרישוי נוטריונים

עו"ד יונה דה לוי בספרו "דיני נוטריון ותולדותיהם", עמ' 182, מציין כי אין לאשר העתק חלקי של מסמך, כגון מכתב או פסק דין, שכן הדבר עלול להטעות.
אבל ככל שמדובר במסמך שאישור של חלק ממנו אינו מטעה, כגון העתק של מספר דפים מדרכון, או העתק של מספר מסמכים מתוך מספר רב יותר של מסמכים אשר אושרו באישור נוטריוני קודם וכרוכים יחד, ניתן לתת אישור העתק לגבי חלק מהמסמך.
במקרה כזה יש לציין בשולי אישור ההעתק, כהערה, כי ההעתק הינו של מסמך זה או אחר, אשר הינו חלק ממסמכים אחרים הכרוכים יחדיו.
למשל: "המסמך הינו עמודים __________ מתוך דרכון ישראלי שמספרו_________".

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך
דילוג לתוכן