אפוסטיל, אמנת האג

אפוסטיל: תעודה למדינה שאינה חברה באמנת-האג


תעודה שאינה ע"פ האמנה

ראו גם: השירות הקונסולרי: אימות מסמך ציבורי

מתוך אתר בתי המשפט

"תעודה שאינה עפ"י האמנה" ניתנת מכוח חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976. התעודה מאמתת חתימת נוטריון על גבי אישור נוטריוני הנלווה למסמכים ציבוריים אשר מיועדים למדינה שאינה חברה באמנה.
"תעודה שאינה עפ"י האמנה" טעונה אישור קונסולרי של משרד החוץ לשם הכרתה במדינת היעד (למידע אודות זמני הקבלה במשרד החוץ).
"תעודה שאינה עפ"י האמנה" פטורה מאגרה לבית המשפט.
התעודה מודבקת ע"י האישור הנוטריוני, וזו צורתה:

תעודה שאינה על פי האמנה - דוגמא


אמנת האג

אתר אמנת האג

לרשימת המדינות החברות באמנה הקליקו כאן.

לעמוד הבית של אתר אמנת האג הקליקו כאן.


מידע נוסף

השירות הקונסולרי: אימות מסמך ציבורי

אמנת האג

אישור נוטריוני ב/למדינה זרה