המדינות החברות באמנת האג

אמנת האג


על האפוסטיל

עו"ד ונוטריון יונה דה לוי, יו"ר ועדת הנוטריונים הארצית שבלשכת עורכי-הדין, אפריל 2009

על מנת לתת תוקף במדינה זרה למסמכים ציבוריים, הכוללים אישורים נוטריוניים לסוגיהם, האישור הנוטריוני, הערוך כדין, חייב לקבל שרשרת אישורים בסדר הבא:

1. משרד המשפטים – המאמת את חתימת הנוטריון.
2. משרד החוץ – המאמת את חתימת משרד המשפטים.
3. הקונסוליה של המדינה, אליה מיועד המסמך הנוטריוני להגיע – בכך ניתן לו תוקף של אותה מדינה.

מאחר שהליכים אלה מסורבלים, נחתמה בהאג אמנה בינלאומית ביום 5 לאוקטובר1961 בדבר ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים (להלן: האמנה).
באמנה נקבע, כי במקום ההליכים דלעיל, יטביעו המדינות החתומות על האמנה "תעודה לפי האמנה", תעודה זו נקראת אפוסטיל APOSTILLE.

בתקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים) (תיקון), התשנ"ג - 1993 (ק"ת 5503) נקבע:
"משרד החוץ, רשם בית משפט שלום או עובד המדינה, שמונו בידי שר המשפטים לפי סעיף 45 לחוק הנוטריונים, התשל"ו - 1976, יהיו , כל אחד מהם , רשות מוסמכת להוציא בישראל תעודות לפי האמנה".
לגבי מדינות שלא חתמו על האמנה, יש להזדקק לשרשרת האישורים המוזכרים ברישא.

לצורת האפוסטיל הקליקו כאן ועיברו לעמוד 2

לדוגמת אפוסטיל הקליקו כאן


היכן ניתן לקבל מסמך חתום ע"י אפוסטיל?

סוגיה מהמחלקה לרישוי נוטריונים

חותמת אפוסטיל ניתנות אך ורק ע"י פקידי בית משפט שהוסמכו ע"י שר המשפטים, המאשרים את חתימת הנוטריונים.
יש להכנס לאתר הנהלת בתי המשפט ולוודא היכן ניתן לקבל את השירות הנ"ל.
שימו לב, יש לפנות אל בית המשפט במחוז הקרוב למקום הכתובת של הנוטריון שאישר את המסמך, כפי שהיא מעודכנת בפנקס הנוטריונים במשרדינו.


אימות מסמכים ציבוריים ("אפוסטיל")

מתוך אתר בתי המשפט

מסמכים ציבוריים הם מסמכים שהוצאו ע"י רשות מרשויות המדינה, כגון – תעודות נישואין ממשרד הפנים, תעודות השכלה ממשרד החינוך וכיו"ב.
אימות המסמכים הציבוריים נדרש לצורך הכרה בתוקפם במדינה אחרת מזו שבה הוצאו. האימות מצוי בתחום סמכותו של משרד החוץ. פרטים אודות תהליך האימות, סוגי המסמכים, כתובות הרשויות המנפיקות ועוד מצויים באתר משרד החוץ.
בתהליך האימות הנ"ל של המסמכים הציבוריים, הם מאומתים בידי נוטריון באישור הנילווה להם. האישור הנוטריוני הוא מסמך ציבורי הטעון אימות. אימות מסמך ציבורי זה, וזה בלבד, הוא בסמכות בתי המשפט. האימות נעשה בתעודה התואמת את הדין המוסכם בין ישראל ובין מדינת היעד.

תעודות האימות ("אפוסטיל" ו"תעודה שאינה עפ"י האמנה") יינתנו לפונים במקום. ניתן לקבל במקום עד עשר תעודות. הזקוקים לתעודות נוספות, ישאירו את המסמכים אצל הפקיד והוא יטפל בהכנת התעודות לאחר שעות הקבלה

קבלת תעודת אפוסטיל כרוכה בתשלום אגרה בסך 35 ₪.
קבלת התשלום מבוצעת ע"י הפקיד נותן התעודה. ניתן לשלם את האגרה בכרטיס אשראי או בשוברי תשלום, אותם מקבלים ממזכירות בימ"ש ומשלמים בבנק הדואר.


תעודה שאינה ע"פ האמנה

מתוך אתר בתי המשפט

"תעודה שאינה עפ"י האמנה" ניתנת מכוח חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976. התעודה מאמתת חתימת נוטריון על גבי אישור נוטריוני הנלווה למסמכים ציבוריים אשר מיועדים למדינה שאינה חברה באמנה.
"תעודה שאינה עפ"י האמנה" טעונה אישור קונסולרי של משרד החוץ לשם הכרתה במדינת היעד (למידע אודות זמני הקבלה במשרד החוץ).
"תעודה שאינה עפ"י האמנה" פטורה מאגרה לבית המשפט.
לדוגמא לתעודה שאינה ע"פ האמנה הקליקו כאן


אמנת האג

אתר אמנת האג

לרשימת המדינות החברות באמנה הקליקו כאן.

לעמוד הבית של אתר אמנת האג הקליקו כאן.


האם אישור הסכם אשר נחתם בחו"ל ואומת ע"י נוטריון מקומי בתוספת אפוסטיל, מספיק או שיש לבצע פעולות נוספות?

סוגיה מהמחלקה לרישוי נוטריונים

תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), תשל"ז - 1977, קובעות כי לגבי מסמך ציבורי שנערך או הוצא במדינת האמנה... יכול שתבוא תעודה לפי האמנה, במקום אימותו (סעיף 3).
על כן מסמך שנחתם ע"י נוטריון מקומי (בחו"ל) ואושר בחותמת אפוסטיל, הוא תקין וניתן לקבלו.


מי מוסמך להוציא אפוסטיל בחו"ל?

סוגיה מהמחלקה לרישוי נוטריונים

כל מדינה קובעת זאת בתקנות כפי שנקבע בישראל בתקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), תשל"ז - 1977. על כן כדי לבדוק האם הרשות המוסמכת חתמה בחותמת אפוסטיל יש לבדוק זאת בתקנות הרלוונטיות במדינה זו.


מידע נוסף

אפוסטיל

אישור נוטריוני מחוץ לישראל