השירות הקונסולורי נוטריון

השירות הקונסולרי: אימות מסמך ציבורי

,,,,
השירות הקונסולורי נוטריון

אימות מסמך ציבורי

המידע מתוך אתר משרד החוץ

הענף לאימות מסמכים ציבוריים פועל באגף הקונסולרי במסגרת כלל השירות הקונסולרי המוענק לאזרחי מדינת ישראל בארץ ובחו"ל. ענף זה אחראי על אימות מסמכים ציבוריים ישראלים בלבד שהונפקו על ידי רשויות ומשרדי ממשלה במדינת ישראל. לרוב, קהל הצרכנים הפונים למשרד החוץ מופנים על ידי רשויות/נציגויות של מדינות אחרות לצורך אימות מסמכים ציבוריים ישראליים לצרכים שונים ומגוונים כגון אישורי לימודים, אשרות עבודה ותעודות נישואין גירושין – באותן המדינות.

אימות המסמכים הישראלים נעשה על פי אמנות והסכמים בינ"ל (בעיקר אמנת האג) ומתחלק לשתי קטגוריות:
א. מסמכים המיועדים למדינות החתומות על אמנת האג יאומתו בחותמת Apostille.
יובהר כי עבור מדינות החתומות על אמנת האג, לא ידרש כל אימות נוסף של קונסול נציגות המדינה אליה מיועד המסמך.
ב. מסמכים המיועדים למדינות שאינן חתומות על אמנת האג יאומתו בחותמת שאינה חותמת Apostille. לאחר אימות משרד החוץ נדרש אימות נוסף של נציגות המדינה אליה מיועד המסמך.
יובהר כי ללא חתימת נציגות המדינה הרלוונטית בארץ, המסמך לא יתקבל על ידי רשויות אותה המדינה.
שימו לב – כאשר מדובר בקבלת אישור האפוסטיל על מסמכים נוטריונים, המסמך יאומת על ידי אחת מלשכות בתי המשפט ברחבי הארץ ולא על ידי משרד החוץ.
רשימת לשכות בתי המשפט
השירות ניתן במשרד החוץ בענף לאימות מסמכים ציבוריים בימים א'-ה' בין השעות 08.30-12.30. ובימי א' בין השעות 14:00-16:00.
ניתן לאמת עד 10 מסמכים (10 מדבקות) במקום. אימות מעל 10 מסמכים יעשה תוך שלושה שבועות ויישלח באמצעות הדואר, במקרים אלו יש לצרף מעטפה מבויילת מתאימה.
ניתן לשלוח מסמכים ציבוריים לאימות באמצעות הדואר. יש לצרף מעטפה ריקה ומבויילת שעל גביה תרשם הכתובת למשלוח חזרה לנמען וקבלה על תשלום. מעטפות שיתקבלו ללא קבלה על תשלום (כאשר נדרש כזה) לא יטופלו ויוחזרו לשולח.

זמני השירות בענף לאימות מסמכים ציבשריים במשרד החוץ

המידע מתוך אתר משרד החוץ

השירות ניתן במשרד החוץ בענף לאימות מסמכים ציבוריים בימים א'-ה', בין השעות .12:30-08:30
כתובת: שד' יצחק רבין 9 קריית הלאום ת.ד. 3013 ירושלים 91035
בימי א', ניתן לקבל שירות אחר הצהריים מהשעה: 14:00- 16:00.
טלפונים לבירור בימים ב'-ה' בין השעות 14:00-16:00 02-5303358, 02-5303301, 02-5303176

אופני תשלום:

ביום 4.3.2008 אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט אל הכנסת תיקון תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים) התשל"ז – 1977.
עפ"י התיקון לתקנה זו ובהתאם לקובץ התקנות 6656 מיום 18 במרץ 2008, נקבע, כי המבקש אישור התעודה לפי האמנה ישלם בעדה אגרה.
בנוסף, נקבע בין היתר, כי סכום האגרה יעודכן מדי שנה ב- 1 בינואר של כל שנה.
סכום האגרה הינו 34 ₪ (שלושים וארבעה שקלים חדשים) עבור כל אישור אפוסטיל שיונפק במשרד החוץ. עבור אימות מסמכים המיועדים למדינות שאינן חתומות על אמנת האג לא תגבה אגרה. הערה: תשלום האגרה כאמור, הינו בעבור אישורי אפוסטיל שמונפקים במשרד החוץ בלבד.
קיימות שלוש אפשרויות לביצוע תשלום האגרה:
1. חדש – בכרטיס אשראי באמצעות עמדת תשלום "ממשל זמין" המוצבת במקום .
2. באמצעות בנק הדואר לחשבון מס' 0-026789 בנק הדואר, משרד החוץ.
את הקבלה לגבי התשלום יש להציג עם קבלת השרות במשרד החוץ.
3. באמצעות האינטרנט דרך שרת התשלומים (כרטיסי אשראי בלבד.
(את הקבלה יש להציג עם קבלת השרות במשרד החוץ).

כתובת:
משרד החוץ
המחלקה הקונסולרית – הענף לאימות מסמכים ציבוריים
שד' יצחק רבין 9 קריית הלאום ת.ד. 3013 ירושלים 9103001​
דוא"ל: imutim@mfa.gov.il

למידע נוסף באתר משרד החוץ: תהליכי אימות לפי סוגי מסמכים
תעודות מרשם אוכלוסין
תעודות נישואין או גירושין
תעודות אקדמיות ותעודות בגרות
תעודות הסמכה לרופאים
תעודות יושר
מסמכים נוטריוניים
צווי ירושה
החלטות בית-משפט
מסמכים צבאיים

אימות מסמך ציבורי: מידע לישראלים בחו"ל

יפוי-כוח: בנק
יפוי כוח: בנק

תיקונים ביפוי-כוח שנמסר לבנק סוגיה שנדונה בועדת הנוטריונים בתאריך 22/11/2018 האם מותר לנוטריון לבצע תיקונים

קראו עוד »

אישור נוטריון תוך 2 דקותהסטנדרט של הנוטריונים בישראל: מרוויחים יותר זמן וכסף בשעת עבודה
אישור נוטריון גוזל מכם חצי שעה? מחפשים חווית עבודה נעימה ומהירה?
2 דקות של הדגמה אישית עם התנסות מעשית: 058-6163980

סגור מסמך
דילוג לתוכן